МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Інна Ігорівна Бершадська, Світлана Олександрівна Тульчинська

Анотація


У статті розглянуто та обґрунтовано основні методи управління прибутком підприємства, надано їх детальну характеристику. Підтверджено та враховано важливість такої класифікації як «за змістом впливу», наведено та детально проаналізовано наступні групи методів за допомогою яких можна здійснювати управління прибутком підприємства: економічні (планування, економічний аналіз, економічне стимулювання, цінова політика, податкова політика), які впливають на виробництво опосередковано, завдяки економічним стимулам і важелям, та орієнтують діяльність підприємства в необхідному напрямку; організаційно-розпорядчі (розпорядчі, організаційно-стабілізуючі, дисциплінарні), котрі гарантують особисту відповідальність працівників апарату управління за виконання розпоряджень владних органів вищого порядку; соціально-психологічні (морально-етична категорія, моральні цінності, взаємовідносини між людьми), які базуються на формуванні й розвитку думки громадськості відносно моральних цінностей та засад, а також ставлення до окремої особистості. Виявлено особливості, порядок та умови практичного використання кожної групи методів. Зазначено, від чого залежить вибір методів управління прибутком підприємства, а також особливу увагу приділено виділенню вимог, дотримання яких є обов’язковим для вдосконалення процесу забезпечення ефективного управління прибутком підприємства.


Ключові слова


підприємство; прибуток; управління прибутком підприємства; економічні методи; ринкова економіка; управлінські рішення; персонал

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєляєв О. О. Економічна політика. Навчальний посібник. / О. О. Бєляєв. – 3-тє видання. – К.: КНЕУ. – 2007. – С. 38-40.

Головніна О. Г. Основи соціальної економіки. Підручник / О. Г. Головніна. – 2-ге видання, перероблене та доповнене. – К.: Центр учбової літератури. – 2013. – С. 153-157.

Думенков В. В. Формування і розподіл прибутку на підприємстві / В. В. Думенков // Економіка та управління: історії, реалії та перспективи. – 2016. – Вип. №1. – С. 256-277.

Жигалкевич Ж. М. Система управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємства / Ж. М. Жигалкевич, Е. С. Фісенко // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. №4. – С. 145-148.

Мочерний С. В. Економічна теорія. Підручник / С. В. Мочерний. – К.: Видавничий центр «Академія». – 2004. – С. 75-80.

Нагрецкіс А. Ю. Управління прибутком підприємства / А. Ю. Нагрецкіс // Ефективна економіка. – 2017. – Вип. №2. – С. 125-131.

Николишин С. Є. Прибуток підприємства та особливості управління ним / С. Є. Николишин // Young Scientist. – 2017. – Вип. №2. – С. 299-303.

Нікіфорова Є. В. Економічний потенціал як сукупність ресурсів фінансово-господарської діяльності / Є. В. Нікіфорова, О. В. Шнайдер // Азимут наукових досліджень: економіка та управління. – 2013. – Вип. №1. – С. 20-22.

Огійчук М. Ф. Фінансовий та управлінський облік. Підручник / М. Ф. Огійчук, Л. О. Сколотій, М. І. Беленкова та ін. – 7-ме видання, перероблене та доповнене. – К.: Алерта. - 2016. – С. 550-571.

Суліма Н. М. Економіка і фінанси підприємства. Підручник / Н. М. Суліма, Л. М. Степасюк, О. В. Величко. – К.: «ЦП «КОМПРИНТ». – 2015. – С.124-127.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.