АКТИВІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА РАХУНОК ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Автор(и)

  • Т.Р. Тульчинський

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, інвестиційні ресурси, регіон, капітальні інвестиції, бюджетне фінансування.

Анотація

У статті проаналізовано залучення капітальних інвестицій за регіонами у 2011-2016 рр. Встановлено, що найбільший обсяг інвестицій припадає на м. Київ, що становить приблизно третину від загального обсягу капітальних інвестицій. Це вимагає нових підходів та рішень щодо залучення інвестиційних ресурсів в регіони. Обґрунтовано доцільність використання залучення інвестиційний ресурсів на засадах реалізації державно-приватного партнерства для регіонального розвитку. Визначено переваги використання залучення інвестиційних ресурсів на засадах реалізації державно-приватного партнерства у інвестиційні проекти по відношенню до прямих державних закупівель. Встановлено, що залучення інвестиційних ресурсів для розвитку регіонів за умов використання державно-приватного партнерства має вагомі позитивні ефекти як для підприємств, так і для органів влади, що, у свою чергу, сприяє підвищенню ефективності функціонування регіональних об’єктів залучення інвестиційних ресурсів, скороченню витрат на надання послуг, у тому числі соціально необхідних, сприяє збереженню й збільшенню зайнятості, розвиває форми проектного фінансування, налагоджує діалог між владою та бізнесом, допомагає вирішенню соціальних та екологічних проблем тощо.

Посилання

Державно-приватне партнерство : світовий досвід та перспективи реалізації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.interlegal.com.ua/corporate/?p=383%C2%A0

Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 р. № 2404-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 40, ст. 524 (остання редакція від 02.12.2012 р., на підставі 5463-17)

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ / Відомості Верховної Ради України від 19.11.1991 № 47, ст. 646

Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 № 997-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 41, ст. 372 (остання редакція від 10.11.2013 р., на підставі 640-18)

Капітальні інвестицій : Експрес-випуск / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Тульчинська С. О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України : теоретико-методологічні аспекти: моногр. [Текст] / С. О. Тульчинська. – К. : НТУУ «КПІ» МОН України, 2009. – 488 с.

Чорней Б. П. Механизм привлечения инвестиционных ресурсов в условиях наращивания угроз и рисков / Б. П. Чорней, С. А. Тульчинская // Бизнес Информ. – 2015. – № 9. – С. 15-19.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ