Переробка відходів виноробної промисловості, як один з методів підвищення економіки України

Автор(и)

  • Юлія Валеріївна Тюленєва Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine
  • Анастасія Сергіївна Шакун

Ключові слова:

відходи виногради, гребені, зелена економіка, переробка промислових відходів

Анотація

 У даній статті розглянуті методи використання відходів винограду. Поблизу підприємств, які переробляють виноград, скупчується величезна кількість відходів, які можуть бути переробленні в нові цінні продукти. Метою роботи є  визначення найбільш перспективних галузей для впровадження перероблених вторинних ресурсів виноробної промисловості, задля підвищення рівня економіки України, а також покращення екологічного стану, викликаного тонами відходів багатьох виробництв. Дане дослідження є одним з напрямків особливої моделі економіки – «Зеленої економіки», яка отримує все більший суспільний резонанс в світі. Проаналізовано доцільність імпорту перероблених виробів. Особливої популярності набуває використання вторинних ресурсів винограду у косметичній промисловості з метою надання антиоксидантних, протизапальних, консервуючих і інших властивостей. Розглянуто ефективність безвідходної технології переробки винограду, яка дозволить вітчизняним виноробним підприємствам стати більш конкурентоспроможними і поліпшити показники діяльності, наблизивши їх до світових. 

Біографії авторів

Юлія Валеріївна Тюленєва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Доцент ФММ НТУУ, к.т.н. КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анастасія Сергіївна Шакун

студент

Посилання

Лобачева Г. К. и др. Состояние вопроса об отходах и современных способах их переработки /Г.К. Лобачева. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. – С. 176.

Порфирьев Б. Н. Зеленая» экономика: общемировые тенденции развития и перспективы/ Б.Н. Порфирьев//Вестник Российской академии наук. – 2012. – Т. 82. – №. 4. – С. 323-332.

Левицький А.П., Чайка І. К., Ходаков І. В. Кормова цінність зерно-виноградних екструдатів / А.П. Левицкий/Зернові продукти і комбікорми. – 2010. – №. 1. – С. 32-34.

Виноградов, В.А. Технологии получения натурального пищевого красителя из виноградной выжимки/ В.А. Виноградов// Магарач. Виноградарство и виноделие – 2012. – № 3. – С. 35-38.

Глазунов А.И., Царану Н.И. Технология вин и коньяков: Учеб. пособие / А. И. Глазунов. — М. : Агропромиздат, 1988. — 341 с.

Дука Г. и др. Экологически чистое винодельческое производство/ Г.Дука. –Кишинев: Штиинца, 2004. – С. 281.

Левицький А.П., Ходаков І. В., Селиванська І.А. Кормова цінність муки із виноградної вичавки/ А.П. Левицький /Зернові продукти і комбікорми. – 2013. – №. 4. – С. 37-39.

Тагирова П.Р., Касьянов Д.Г. Переработка виноградных выжимок и виноградных семян с использованием жидкого диоксида углерода/ П.Р. Тагирова/ Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2010. – №. 2-3. – С. 41-47.

Корнен Н.Н. Исследование состава и свойств из семян винограда/ Н.Н. Корнен/ Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2012. – С. 20.

Герасимов М.А. Технология вина/ М.А. Герасимов. – Москва: Типография Московской картонажной ф-ки, 1959 - с.637

Крусир Г.В., Соколова И. Ф. Перспективы использования дрожжевых осадков винодельчеcких предприятий/ Г.В. Крусир/ Экологическая безопасность. – 2013. – №. 16. – С. 111-114.

Иванченко К.В., Гончаренко Н. Ю. Получение виноградных спиртов для производства крепких виноградных напитков типа «бренди»/ К.В. Иванченко/ Редакційна колегія. – С. 86.

Назаренко Л. В. Биотопливо: история и классификация его видов/ Л.В. Назаренко/ ВЕСТНИК. – 2012. – С. 16.

Алиев М.Р., Алиев Р.З., Кайшев В.Г. Фазоселективное ионообменное извлечение винной кислоты из коньячной барды/ М.Р. Алиев/Виноделие и виноградарство. – 2007. – №. 5. – С. 22-24.

Бареева Н. Н., Донченко Л. В. Виноградные выжимки перспективный промышленный источник пектиновых веществ/ Н.Н. Бареева/ Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2006. – №. 20. – С.31-34.

Каліновська Т. В. и др. Использование отходов переработки винограда при производстве конфет/ Т.В. Каліновська/ Хранение и переработка сельхозсырья. – 2012. - №. 18. –С. 49-53.

Воробьева В.И. и др. Изучение компонентного состава биологически активных соединений спиртового экстракта гребней винограда/ В.И. Воробьева/ Технічні науки та технології. – 2016. – №. 2. – С. 189-195.

Воробьева, В. И. Использование отходов переработки винограда для защиты металла от атмосферной коррозии/ В.И. Воробьева /Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. - №.5. – С. 36-41.

Воробйова, В. І. Изучение компонентного состава биологически активных соединений спиртового экстракта гребней винограда / В. І. Воробйова и др. // Технічні науки та технології. – 2016. – № 2 (4). - С. 189-195.

Федулова Л.І., Захарін С.В. Інноваційна спрямованість діяльності споживчого сектору економіки України/ Л.І. Федулова/ Інститут економіки та прогнозування НАН України. – 2012. - №.4. –С.226-229.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ