ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКІЙ СИСТЕМІ

Н.П. Круш, П.П. Круш

Анотація


В статті проаналізовано та узагальнено розуміння сутності категорії інновація як самостійного об’єкту дослідження та як елементуаналізу більш складних понять інноваційної діяльності та інноваційного процесу. Проаналізовані різні теоретичні підходи до розкриття змістовної складової категорій інноваційна діяльність та інноваційний процес, обґрунтована, що для більш глибокого розуміння, відмінностей даних понять та виявлення взаємозв’язку між ними, необхідно в їх дослідженні використати рівневий підхід до розмежування даних понять на мікро-, мезо- і макрорівнях господарської системи.

Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; інноваційний процес; інноваційний підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Круш Н.П. Методологічні підходи до сутності поняття інновація / Н.П. Круш // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 2017. – Вип. 19. – с. 251.

Бурєнніков Ю.Ю. Управління інноваційною діяльністю в промисловості: сутність, особливості розвитку, шляхи удосконалення: монографія / Ю.Ю. Бурєнніков, Н.В. Поліщук, В.О. Ярмоленко. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 184 с.

Чорна М.В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств: монографія/ М.В. Чорна, С.В. Глухова. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 210 с.

Соловій Х.Я. Збалансована система показників як ефективний інструмент об’єктивної оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства / Х.Я. Соловій // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – С.155 – 164.

Краснокутська Н.С. Сучасні підходи до визначення сутності ефективність діяльності підприємств / Н.С. Краснокутська, І.О. Алтухова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2006. – Вип.3. – С.182 – 189.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.