МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Анастасія Ігорівна Бондар
  • Валентина Миколаївна Марченко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine

Ключові слова:

фінансовий потенціал підприємства, індикатори та показники оцінки фінансового потенціалу, методика оцінки фінансового потенціалу підприємства, рівні фінансового потенціалу підприємства.

Анотація

У статті досліджено та узагальнено сутність поняття «фінансовий потенціал підприємства». Виявлено логіко-структурну схему дій для оцінки фінансового потенціалу підприємства. Розкрито науково-методичні засади оцінки фінансового потенціалу підприємства. Удосконалено науково-методичний інструментарій оцінки фінансового потенціалу підприємства. Розглянуто основні показники оцінки фінансового потенціалу підприємства та визначено основні дані, які необхідні для її проведення. Досліджено показники, які використовують для здійснення рейтингової оцінки фінансового потенціалу підприємства. Виявлено рівні фінансового потенціалу на підприємстві. На основі проведеного аналізу надано та аргументовано рекомендації щодо оцінки фінансового потенціалу підприємства, яка залежать від особливостей галузі, в якій працює підприємство та дозволить створити на цій основі комплексний план перспективного розвитку.

Біографія автора

Валентина Миколаївна Марченко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Професор кафедри економіки і підприємництва 

Посилання

Турчак В.В. Методика оцінки фінансового потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання / В.В. Турчак, С.Д. Чижинська // «Молодий вчений»: Економічні науки. – № 8 (11). – 2014. – С. 49-52.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / Редкол.: СВ. Мочерний (відп. ред) та ін. — К.: Видав" ничий центр "Академія", 2002. — 952 с.

Іляш О.І. Потреба оцінювання фінансового потенціалу торговельного підприємства/ Науковий вісник НЛТУ України. — 2010. — Вип. 20.2. — С.116—119.

Белінська О.В. Сутність фінансового потенціалу підприємства / О. В. Белінська// Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. - №4(3). – С. 267-271.

Ситник Г. В. Фінансовий потенціал як об’єкт фінансового планування: сутність та характеристика елементів / Г. В. Cинтик // Сталий розвиток економіки. – 2012. – 14(4). – С. 319-323.

Мельник О.Г. Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства: сутність та індикатори оцінюван" ня. — С.46—51.

Міценко Н. Г. Методичні підходи до оцінювання фінансового потенціалу підприємства / Н. Г. Міценко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. - № 22(7). – С. 213-219.

Толпежніков Р.О. Сутність та методика оцінювання фінансового потенціалу підприємства // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – № 2. – Т. 1. – С. 277-282.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-22

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ