№ 14 (2014)


Обкладинка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 14. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 296 с.

Рекомендовано Вченою Радою
факультету менеджменту та маркетингу

Протокол № 8 від 26.03.2012 р.