Економічне обґрунтування системи ризик-менеджменту на підприємстві

Автор(и)

  • А.П. Сіренко
  • В.П. Башилова

Ключові слова:

ризик, диверсифікація, трансфер, страхування відповідальності, хеджування угод, фінансовий леверидж.

Анотація

Стаття містить відомості про поняття ризику інвестиційної діяльності підприємства, досліджено основні джерела та функції ризиків; обгрунтовано методологічні особливості забезпечення ризикостійкості проектів інвестицій; обгрунтована класифікація ризиків, яка дозволяє максимально врахувати їх як фактор будь-якої управлінської діяльності.

В работе определены особенности инновационного проекта как объекта риск-менеджмента; обнаружены направления антикризисного управления предприятия с учетом факторов риска его инвестиционной деятельности; освещены основные методы снижения инвестиционных рисков – диверсификация, трансфер, страхование ответственности, хеджирования сделок и леверидж.

У висновку зазначено, що для розробки ефективної технології управління ризиками інвестиційного проекту потрібні характеристика ризику й опис ризикової ситуації на основі повної і всебічної інформації про стан об'єкта інвестування; аналіз, опрацювання й оцінювання ризику; формування рішення про запобігання ризику; поділ інвестиційного ризику шляхом передачі його підрядникам, а також страхування; розробка стратегії, тактики і політики управління інвестиційним ризиком.

Посилання

Вітлінський В.В., Наконечний C.I. Ризик у менеджменті. К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996. – 336 с.

Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка i моделювання економічного ризику. – К.: ДЕМІУР, 1996.

Вітлінський В.В., Наконечний C.I., Шарапов О.Д. Економічний ризик i методи його вимірювання: Підручник. – К.: ІЗMH, 1996.

Дагаев А. Венчурный бизнес: управление в условиях кризиса / А. Дагаев // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – №3. – С.74-80.

Нижегородцев Р. Регулирование инновационного процесса в условиях кризиса // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – №3. – С.81-85.

Попова Г.Ю., Шевченко О.О. Формування системи управління ризиками у кризовій економіці // Проблемы инвестиционного менеджмента в Украине: Сб. науч. тр., приложение №2(7) к научному журналу «Персонал», №1(55). – 2000. – С.146-150.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА