Методичні підходи до управління фінансовою стратегією підприємства

Т.Є. Шевченко, О. І. Лозовська

Анотація


У статті розглядаються методичні підходи до управління фінансовою стратегією підприємства в сучасних умовах розвитку економіки. Здійснено обґрунтування значення фінансової стратегії як складової частини загальної стратегії економічного розвитку підприємства. Проведено обґрунтування послідовності етапів формування фінансової стратегії.


Ключові слова


фінансова стратегія; фінансова стійкість; управління; ефективність; методичні підходи; механізм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2004. – 720 с.

Хвостенко В. С. Теоретико-методичні основи фінансової стратегії в умовах глобалізації та економіки знань / В. С. Хвостенко, Ю. В. Черкашина // Актуальні питання розвитку сучасної економіки : монографія; під заг. ред. Непочатенка О. О., Нестерчука Ю. О. – Умань : Сочінський, 2011. – С. 289–295.

Радова Л. Д. Фінансова стратегія в системі управління підприємством / Л. Д. Радова, А. В. Череп // Держава та регіони. – 2005. – №2. – С. 130-135.

Хвостенко В. С. Методичний підхід до комплексної оцінки стратегії фінансового розвитку підприємства / В. С. Хвостенко // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 698. – С. 125–132.

Фінанси підприємств: теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення : монографія / Під заг. ред. Журавльової І. В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 428 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.