Методичні підходи до управління фінансовою стратегією підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

фінансова стратегія, фінансова стійкість, управління, ефективність, методичні підходи, механізм.

Анотація

У статті розглядаються методичні підходи до управління фінансовою стратегією підприємства в сучасних умовах розвитку економіки. Здійснено обґрунтування значення фінансової стратегії як складової частини загальної стратегії економічного розвитку підприємства. Проведено обґрунтування послідовності етапів формування фінансової стратегії.

Посилання

Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2004. – 720 с.

Хвостенко В. С. Теоретико-методичні основи фінансової стратегії в умовах глобалізації та економіки знань / В. С. Хвостенко, Ю. В. Черкашина // Актуальні питання розвитку сучасної економіки : монографія; під заг. ред. Непочатенка О. О., Нестерчука Ю. О. – Умань : Сочінський, 2011. – С. 289–295.

Радова Л. Д. Фінансова стратегія в системі управління підприємством / Л. Д. Радова, А. В. Череп // Держава та регіони. – 2005. – №2. – С. 130-135.

Хвостенко В. С. Методичний підхід до комплексної оцінки стратегії фінансового розвитку підприємства / В. С. Хвостенко // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 698. – С. 125–132.

Фінанси підприємств: теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення : монографія / Під заг. ред. Журавльової І. В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 428 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ