ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ В ПРОМИСЛОВОСТІ

Т. П. Ткаченко, А. О. Кувшинова

Анотація


Стаття присвячена проблемам розвитку системного підходу до управління ресурсозбереженням в сучасній соціально-економічної ситуації. Авторами розглянуто та проаналізовано причини необхідності впровадження системного підходу в управлінні ресурсозбереженням, сформульовані основні завдання системи управління ресурсозбереженням, наведені обґрунтування ролі логістики в даних процесах.

 


Ключові слова


системний підхід; управління ресурсозбереженням; логістика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Семенов М.М. Основи побудови цілісної системи управління ресурсозбереженням у народному господарстві / М.М. Семенов, В.В. Пшеничний // Технологія (міжгалузевий науково-технічний збірник) ВИМИ № 1. – 1991. – С. 25-31.

Кузик Б.Н. Росія – 2050: стратегія інноваційного прориву / Б.Н. Кузик, Ю.В. Яковець. – М.: ЗАТ Видавництво «Економіка», 2004.

Лукьянчіков М.М. Економіка і організація природокористування / М.М. Лукьянчіков, І.М. Потравний. – М.: Трійка, 2000.

Семенов М.М. Стратегія управління промисловими структурами в конкурентному середовищі / М.М. Семенов. – М.: Изд-во Рос. екон. акад. 2006.

Борисов Е.Ф. Економічна теорія: підручник / Е.Ф. Борисов. – 3-е изд., Перераб. і доп. – М.: Юрайт-Издат, 2005.

Голубина А.К. Система поводження з відходами в Російській Федерації (резерви підвищення ефективності) / А.К. Голубина. – М.: Дашков і К, 2009.

Голубина А.К. Основи функціонування систем поводження з відходами: монографія / А.К. Голубина, М.Є. Ставровский. – М. РІАМА, 2009.

Томпсон-мол., Артур А. Стратегічний менеджмент: концепції й ситуації для аналізу / Артур А. Томпсон-мол., А.Дж. Стрікленд Ш. – 12-е вид.; Пров. з англ. – М.: Видавничий дім «Вільямс», 2003.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.