Напрями підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

ефективність, виробництво, ефективність виробничої діяльності, економічне зростання, економічна ефективність, соціальна ефективність.

Анотація

В цій статті досліджені напрями та шляхи підвищення ефективності виробництва підприємства. Розглянуті основні фактори та показники, які забезпечують економічно ефективне функціонування виробництва в нестабільних ринкових умовах, а також фактори зростання його ефективності. Встановлено зв’язок між соціальною та економічною ефективністю підприємства.

Посилання

Базилевич В. Д. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. / Базилевич В. Д.. – К.: Знання – Прес, 2007. – 719 с.

Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник / За ред. І.М. Петровича. – К.: Знання, 2001. – 405 с.

Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: підручн. / С. Ф. Покропивний – [2-ге вид., перероб. та доп.] – К. : КНЕУ, 2001 – 526 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА