ЕМІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ З УКРАЇНИ У 2008-2013 РР.

Автор(и)

Ключові слова:

еміграція, міграційний приріст, безробіття, заробітна плата.

Анотація

У роботі систематизовано статистичні дані економічних характеристик зайнятості населення України станом на кінець 2013 року. Зроблено аналіз статистичної інформації щодо міграційних потоків з України. Показано, що причиною вивільнення робочої сили є інноваційний перехід підприємств до технологій нового економічного укладу.

Посилання

Спрощення отримання громадянства Росії / Тиждень.ua. [Текст] – Електронний ресурс. Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/64947

Лазарєв В.В. Загальний і спрощений порядок набуття громадянства України./ В.В. Лазарєв// Стан та перспективи розвитку правової культури в Україні: матеріали конференції, 2011 [Текст] – Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=941

Про рекомендації Парламентських слухань на тему «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення». Постанова ВРУ №680-VII від 5.11.13. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680-vii

Тіньові міграційні потоки та їх вплив на економічну безпеку України. Доповідь відділу економічної і соціальної стратегії КМУ. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/Marrch/13.htm

Україна 2020: демографічний та міграційний виміри безпеки. /Міжнародний інститут публічної підготовки. – К:2012. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://uipp.org.ua/uploads/news_message/at_file_uk/0070/43.pdf

Єчина Л.В. Зовнішня трудова міграція України: причини і наслідки / Л.В. Єчина, Г.С. Рекунова // Стратегія розвитку фінансово – економічних та соціальних відносин: регіональний аспект: матеріали 3-го Симпозіуму (Харків, 11 листоп. 2010р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2010. – С. 233-234.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.liga.net

Міжнародна організація праці [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ilo.org.ua/Pages/default.aspx

Петровська І.П. Особливості законодавчого забезпечення інноваційного розвитку України [Текст] / Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://economy.kpi.ua/ru/node/316

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ