Аналіз та управління виробничою діяльністю підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

аналіз, управління виробничою діяльністю, контроль, витрати, собівартість.

Анотація

В даній статті досліджено процес аналізу та управління виробничою діяльністю підприємства, взаємозв'язок цих функцій та їх відображення у системі менедменту підприємства в цілому. Розглянуто вісім сфер аналізу виробничої діяльності, що дають змогу оцінити сильні та слабкі сторони управління.

Посилання

Основы управленческих технологий: [учеб. пособ.] / Л.Л. Товажнянский, А.Г. Романовский, А. С. Пономарев, О. А. Игнатюк. – Х.: НТУ «ХПИ», 2004. – 184 с.

Кардашевский В., Бондаренко А. Повышение производительности: европейский поход /В. Кардашевский, А. Бондаренко // Вопросы экономики. –2000. – № 11. – С. 35-40.

Петришин Н. Я. Технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 /Н. Я. Петришин; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Л., 2010. – 25 с.

Гуцалюк О.М. Види технологій управління діяльністю підприємства/ О.М. Гуцалюк / Вісник соціально-економічних досліджень – 2012. – № 3, частина 2. – с. 66-72.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА