Удосконалення управління грошовими потоками з метою підвищення ефективності діяльності підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

грошові потоки, планування, платіжний календар, прогнозування.

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання управління грошовими потоками підприємств. Визначено основні напрями вдосконалення управління грошовими потоками у частині їх планування і аналізу. Обґрунтовано доцільність застосування інструментарію календарного планування та аналізу у процесі управління грошовими потоками.

 

Посилання

Савчук В. П. Управление финансами предприятия. – М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. – 620 с.

Лігоненко Л. О. Управління грошовими потоками : навч. посіб.— К. : КНТЕУ, 2012. – 327 с.

Ефимова О.В. Финансовый анализ: Учебник. – М.: Бухгалтерский учет, 2007. – 423 с.

Лытнев О. Н. Основы финансового менеджмента : учеб. пособие – Калининград : Калинингр. гос. ун-т, 2000. – Ч. 1. – 119 с.

Большаков С.В. Основы управления финансами: Учебное пособие. – М.: ФБК-Пресс, 2009. – 365 с.

Поддєрьогін А. М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства // Фінанси України. – № 11. – 2007. – С. 119–127.

Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1998 – с. 512.

Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией. – К. : Ника- Центр, Эльга, 2003. – 246 с.

Шохин Е.И. Финансовый менеджмент/М.: КНОРУС, 2010 – с 92-94

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ