Застосування критеріїв прийняття господарських рішень

Автор(и)

Ключові слова:

господарське рішення, критерій прийняття рішення, ризик, невизначеність.

Анотація

В даній статті обґрунтовується доцільність використання математичного апарату під час прийняття господарських рішень керівником, приводяться приклади ситуацій, у яких доцільно застосовувати різні критерії прийняття рішень.

 

Посилання

Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень [навч. посібник] – К.: ЦУЛ, 2002. – 420 с.

Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: [учеб. пособие] – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

Теребух А.А. Формування алгоритму обгрунтування прийняття uосподарських рішень // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». №446. – 2002.

Управлінські рішення: класифікація та процес прийняття / Н.Т. Мала // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» [Електронний ресурс] Режим доступу http://vlp.com.ua/files/04_31.pdf

Донець Л.І. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 470 с.

Клименко С.М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків / С.М. Клименко, О. Дуброва. – Київ: КНЕУ, 2006. – 188 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА