Основи використання паливно-енергетичних ресурсів у економічній системі підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) підприємства, енергомісткість, забезпечення ПЕР, ефективне використання ПЕР.

Анотація

Однією з актуальніших проблем для багатьох вітчизняних підприємств є підвищення витрат паливо-енергетичних ресурсів при виробництві продукції, що пов’язано з низьким технічним рівнем виробництва, недостатнім оновленням основних засобів, нераціональною організацією, неефективною амортизаційною політикою.

Для зменшення собівартості продукції підприємству потрібно зменшити витрати паливо-енергетичних ресурсів. Це може бути досягнуто підвищенням технологічного рівня виробництва, впровадженням ресурсозберігаючих технологій, модернізацією обладнання, максимальним використанням вторинних ресурсів; усуненням втрат від браку.

Посилання

Економіка підприємств / Под ред. Покропівного С.Ф. / 2-х томах. -К.: Основи. 1995. 1-т. -214 с., 2-т -226 с.

Интенсификация производства: Учебное пособие для рабочих промышленности и других отраслей / Под общ. ред. В.А. Белянова и Ю.П.Чаплыгина. –2-е изд., переаб. и доп. – М.:Профиздат, 1987.–272 с.

Мкртчян М., Саркисян Р., Спектор А. Необходимость и факторы перехода к ресурсоэкономному развитию // Российский экономический журнал. – 1997. – № 11-12, с. 43-52.

Иванцова Н., Хайрутдинов Р. Ресурсосбережение и экологическая политика в гірничо-збагачувальному комплексе // Вопросы экономики. – 1990. – № 11, с. 85-91.

Бойко Є.І., Бондарчук-Грита Г.В. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів на основі впровадження досягнень НТП // Регіональна економіка. – 2003. – № 1(27), с. 18-24.

Кузьменко В., Шиптенко Т. Виробничо-ресурсний потенціал України та ефективність його використання // Економіка України. – 1992.- № 4, с.53-6 Покараев Г.М. Ресурсосбережение: проблемы и решения. – М.: Экономика, 1990. – 143 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ