Заробітна плата як один із засобів матеріального стимулювання працівників вітчизняних підприємств

Н.П. Панчишак, А.А. Орєхова

Анотація


У даній статті обґрунтовано використання матеріальних інструментів стимулювання персоналу, проаналізовано зв’язок раціонального застосування матеріальних стимулів із успішністю функціонування сучасних організацій, з’ясовано зміст категорії «заробітна плата», здійснена її характеристика як засобу стимулюючого впливу на персонал підприємства з боку керівника.


Ключові слова


заробітна плата; матеріальне стимулювання праці; матеріальні мотиви працівника; управління персоналом; винагорода; економічний ефект; прибутковість організації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про оплату праці» із змінами від 04.07.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80

Берг Л. В. Матеріальне стимулювання праці / Л.В. Берг, С.З. Бекирова. – Краснодар, 2008. – 202 с.

Дорогіна О.І. Моделі стимулювання персоналу в організаціях різного типу і виду: [навч. посібн.] / О.І. Дорогіна, М. Г. Синякова, П.С. Слободчикова. – Єкатеринбург, 2011. – 110 с.

Мартин О.М. Заробітна плата як економічна категорія: соціально-економічні аспекти / О.М. Мартин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 233-239.

Моніторинг заборгованостей з виплати праці. Динаміка та стан вмплати заробітної плати [Електронний ресурс] / Офіційний сайт федерації професійних спілок України – Режим доступу: http://expert.fpsu.org.ua/monitoring-zaborg-zarplat

Трифонова І.В. Мотивація персоналу та використання форм матеріального стимулювання на підприємстві [Текст] / І.В. Трифонова // Проблеми та перспективи економіки та управління: матеріали II міжнар. наук. конф.— СПб.: Реноме, 2013.

Шульгінова Л.А. Науково-теоретичні аспекти регулювання оплати праці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-2/doc/1/09.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.