Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств у сучасних умовах

Автор(и)

Ключові слова:

управління, конкурентоспроможність продукції, життєвий цикл продукції, фактори впливу, управління за цілями.

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до сутності поняття «управління конкурентоспроможністю продукції підприємств» та на цій основі виявлено доцільність його уточнення з метою забезпечення комплексності та системності розуміння. Визначено основні проблеми низької якості управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств. Запропоновано з метою їх вирішення використовувати у практиці діяльності підприємств підхід управління за цілями та етапами життєвого циклу продукції.

Посилання

Новобранець Є.С. Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств України [Електронний ресурс] / Є.С. Новобранець: Електронний архів НТБ Харківського національного економічного університету. Режим доступу до статті: repository.hneu.edu.ua

Смоленюк П.С Формування і оцінка конкурентоспроможності товарної продукції // Інноваційна економіка – 2012 – №4(30) – С. 99-107.

Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – М.: ЗАО «Бизнес-школа». – Интел-Синтез, 2004. – 304 с.

Карпюк В.П. Управління конкурентоспроможністю продукції [Електронний ресурс] / В.П. Карпюк // Вісник ЖДТУ: економічні науки. 2009. – 4 (50). – С. 209-212. Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/1819

Сабецька Г. Р. Рыночная модель конкурентоспособности продукции / Г. Р. Сабецька // Маркетинг. – 2006. – № 1(86). – С. 29–33.

Россіхіна О.Є. Вплив конкурентоспроможності продукції на конкурентоспроможність підприємства [Електронний ресурс] / О.Є. Россіхіна. Режим доступу: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/e113_59/e113ross.pdf

Портер М. Е. Стратегія конкуренції / М. Е. Портер ; [пер. з англ. А. Олійник, Р. Спільський]. – К. : Основа, 1997. – 390 с.

Кириченко Л. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства / Л. Кириченко // Вісник КНТЕУ. – 2009. – №1. – С.62 – 67.

Батурина І. Виробництво та пропозиція. Витрати і прибуток / Батурина І., Непрінцева Є. // Російський економічний журнал. – 1993. – № 3. – 119 с.

Паршина О.А. Наукова концепція управління конкурентоспроможністю промислової продукції / О.А. Паршина // Науковий вісник НГУ. – 2011. – № 3. – С. 143 – 148.

Шершньова З.С. Стратегічне управління : Підручник. – 2-ге видання; перероблене і доповнене / Шершньова З.С. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ