ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и)

Ключові слова:

фінансовий потенціал, управління фінансовим потенціалом, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність фінансового потенціалу.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесу управління фінансовим потенціалом підприємства та забезпеченню його конкурентоспроможності.

Автором проведено ґрунтовний аналіз сутності поняття фінансового потенціалу, виявлено основні чинники, що впливають на конкурентоспроможність підприємства, а також на основі проведеного аналізу визначено напрямки підвищення ефективності управління потенціалом підприємства та його конкурентоспроможністю.

 

Посилання

Большая Советская энциклопедия. Т. 29. – М.: Сов. энциклопедия, 1975.

Волинський Г. О. Про конкурентні переваги в умовах глобалізації / Г.О. Волинський // Економіка України. – 2006. – № 12. – С. 68–72.

О. І. Маслак. Особливості оцінювання фінансового потенціалу промислового підприємства/Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2012 (77).

Конкурентспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: [монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового]. – Одеса: Атлант, 2013. – 470 с.

Краснокутська Н.Г. Потенціал підприємства: формування та оцінка / Н.Г. Краснокутська // Харків, – 288 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ