Удосконалення системи управління фінансового діяльністю підприємства за рахунок підвищення оперативності аналізу фінансового стану

Автор(и)

Ключові слова:

система управлiння, фінансова діяльність, фінансовий стан, оперативний аналіз.

Анотація

У статті досліджується підвищення оперативності аналізу фінансового стану підприємства. Автором визначено, недоліки традиційної системи оцінки фінансового стану підприємства. Були запропонуванні наступні заходи для підвищення прибутковості підприємства, які не є популярними при традиційних підході до управління фінансовою діяльністю: зменшення товарно-матеріальних запасів і обсягів дебіторської заборгованості за рахунок підвищення ділової активності; підвищення рентабельності продукції на базі зменшення операційних витрат усіх видів ресурсів, які впливають на собівартість; збільшення величини чистого прибутку завдяки зменшенню фіксованих витрат і підвищенню ефективності фінансової та інвестиційної діяльності; реінвестування максимально можливої частки прибутку на збільшення виробничого потенціалу підприємства.

Таким чином, автор висвітлює недоліки, традиційної оцінки аналізу фінансового стану підприємства, а також надає рекомендації, щодо покращення удосконалення системи управління фінансовою.

 

Посилання

Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2012. – 287 с..

Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. – М.: Фінанси і статистика, 2009. – 410 с..

Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств виконаний аналіз різних діючих методик оцінки фінансового стану підприємства / М.Д. Білик // Актуальнi проблеми економiки. – 2010. – №6 (108). – с. 151-156.

Хмiль, Ф. I. Основи менеджменту [Текст] : пiдручник / Ф. I. Хмiль. – 2-е вид., випр., доп. – К. : Академвидав, 2010. – 576 с. – (Альма-матер).

Рульєв, В. А. Менеджмент [Текст] : навчальний посiбник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К.: ЦУЛ, 2011. – 312 с.

Хачатурян С.В. Сутнiсть фiнансових ресурсiв та їх класифiкацiя // Фiнанси України. – 2008. – №4. – с. 77-82.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА