Дослідження напрямків вдосконалення механізму оподаткування податком на прибуток

Автор(и)

Ключові слова:

податок на прибуток, податкова політика, пасивні та активні механізми, прискорена амортизація, інноваційна політика.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу податку на прибуток на розвиток вітчизняної економічної системи. Авторами проведено комплексний аналіз впливу змін розміру податку на прибуток на економіку України, наведені приклади застосування активної та пасивної державної політики щодо покращення економічного становища країни, зокрема, за допомогою податку на прибуток. Також, в статті було розглянуто вплив застосування механізму прискореної амортизації та впровадження податкових пільг для підприємств, що займаються розвитком інноваційної діяльності та виділено позитивний досвід реформування податку на прибуток за кордоном. В результаті проведеного дослідження можна виділити напрями реформування даного податку, які відрізняються від існуючих на сьогоднішній день.

 

Посилання

Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України. – документ 2755-17 редакція від 04.08.2013 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки «Шляхом європейської інтеграції». – К., 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada. gov. ua/laws/file/docs/3/d146531. Pdf

Осадчая И. Миф и «Новый монетаризм» Стиглица / И. Осадчая // – Мировая экономика и международные отношения. – 2003, № 12– С. 43 – 49.

Частка податку на прибуток у Зведеному бюджеті та ВВП України. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Кривошей В., Maзуркевич A. Активізація інноваційних підходів підготовки фахівців з обліку, аудиту та фінансів / В. Кривошей, А. Maзуркевич. – Х. : ХДУХТ, 2010 – 42 с.

Анікін А. В. Економіка США на кінець століття: підсумки та проблеми / Анікін А. В. // Світова економіка і міжнародні відносини. – 1998. – № 11. – С. 21 – 24.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ