Сучасний стан видавничо-поліграфічної галузі України

О.О. Кожемяченко, Т.О. Бойко

Анотація


Дану статтю присвячено питанням стану видавничо-поліграфічної галузі в період інформатизації суспільства. В даній роботі було проаналізовано особливості сучасного стану видавничо-поліграфічної галузі України, розглянуто динаміку функціонуючих підприємств за видами діяльності, досліджено випуск основної продукції індустрії, проаналізовано територіальне розміщення підприємств галузі та проаналізовано обсяг реалізації галузі.

Ключові слова


видавничо-поліграфічна галузь; поліграфічне підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гордєєв, А. С. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі : навчально-метод. посібник для студентів спец. 8.010104.34 «Проф. навчання. Видавничо-поліграфічна справа» / А. С. Гордєєв ; Укр. інж.-пед. академія. – Х. : [б. в.], 2011. – 191 с.

Пащенко, Е. А. Розвиток видавничо-поліграфічного комплексу : конспект лекцій для студентів спец. 8.010104.34 «Проф. навчання. Видавничо-поліграфічна справа» / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. академія. – Х. : [б. в.], 2011. – 217 с.

Лазановський, П. П. Організація та економіка видавничої справи : навчально-метод. посібник / П. П. Лазановський ; Укр. академiя друкарства. – Львiв : Магнолiя 2006, 2010. – 152 с.

Дурняк Б., Штангрет А., Мельников О. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан проблеми, тенденції. Статистично-графічний огляд. Моногр. – Львів:УАД, 2006. – 274 с.

Швайка Л. А. Розвиток і регулювання видавничого підприємництва: Монографія. – Львів Українська академія друкарства, 2005. – 432 с.

Державний комітет статистики. Експрес-випуски [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua

Державний комітет телебачення і радіомовлення України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.