ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

зайнятість, безробіття, соціально – економічне явище, дестабілізація, Міжнародна організація праці (МОП), заробітна плата, ринок праці.

Анотація

У статті досліджуються проблеми безробіття в сучасних умовах господарювання України. На основі аналізу статистичних даних Держкомстату України було визначено причини та фактори, що сприяють збільшенню безробіття в державі та запропоновано заходи щодо їх усунення.

Посилання

Сутність та причини безробіття. Економічна теорія. Обзоры и Публикации. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ae-a.tk/2.html

Проблеми безробіття в Україні – Розміщення продуктивних сил [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/St2AWT

Чайковська Т.В. Причини та наслідки безробіття в Україні / Т.В. Чайковська, Р.В. Скрипник // Дни науки. – 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/hJurKT

Закон України «Про зайнятість населення» № 406-VII від 04.07.2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/Yz0jvl

Работа в Киеве и Украине. Вакансии и резюме. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.work.ua/news/ukraine/492/

Численность занятого населения Украины. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/y0bAjH

Публикация документов Государственной Службы Статистики Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/zYZkrf

Журавська А. Днями набув чинності Закон України про працевлаштування / А. Журавська // Наголос – Інформаційне агентство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/ymYZjl

Динаміка та географія безробіття в Україні InfoLight [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/xjDZou

Котова О.В. Государственная молодежная политика: проблемы трудоустройства молодежи // Научные труды молодежи – решению проблем европейской интеграции. – 2008. – Т.1. – С. 22-26.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Декларація « Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2859-12

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» [Електронний ресурс].. – Режим доступу: . http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ