Концептуальна модель розвитку світового ПЕК

Автор(и)

  • В.Г. Бурлака

Ключові слова:

структура енергетичного сектору, нафта, природний газ, вугілля, гідроелектроенергія, відновлювані джерела енергії, ядерна енергетика, енергоспоживання, енергоносії, енергетична політика.

Анотація

У статті на основі оцінки сучасних тенденцій розвитку світового паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) з використанням останнього прогнозу Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) уточнено пріоритетні напрями розвитку ПЕК України.

Посилання

Енергетична стратегія України до 2030 р. : Постанова Кабінету Міністрів України № 145-р від 15 березня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

Green paper. A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy. Commission of the European Communities. – 2006. – 20 p.

Енергетика: історія, сучасність і майбутнє [Текст] : [наук. вид.] / [Бондаренко В.І., Варламов Г.Б., Вольчин І.А. та ін.]. – К. : [Ред. вид. «Енергетика: історія сучасність і майбутнє»], 2006. – Т. 1 : Від вогню та води до електрики. – К., 2006. – 304 с.

Назарчук, Л. М. Инновации в нефтегазовом комплексе / Л. М. Назарчук; за ред. Г. Г. Бурлаки. – К: НАУ, 2007. – 280 с.

Піріашвілі, Б. З. Перспективний паливно-енергетичний баланс – основа формування енергетичної стратегії України до 2030 року / Б. З. Піріашвілі, Б. П. Чиркін, І. К. Чукаєва. – К.: Наукова думка, – 2002. – 240 с.

Шерстюк, Р. В. Механізм інноваційного розвитку нафтогазового комплексу / Р. В. Шерстюк; за ред. Г. Г. Бурлаки. – К.: «Освіта України», 2006. – 218 с.

Беляев, Л. С. Мировая энергетика и переход к устойчивому развитию / [Л. С. Беляев, О. В. Марченко, С. П. Филиппов и др.]. – Новосибирск : Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 2000. – 269 с.

Бушуев, В. В. Прогнозные сценарии инновационного развития России до 2050 г. / В. В. Бушуев, А. А. Троицкий // Энергетическая политика. – 2006. – № 2. – C. 23–31.

Україна. Огляд енергетичної політики 2006. – Міжнародне енергетичне агентство / Під ред. К. Манділ. – Paris: IEA Publications, 2006. – 377 c.

Energy Statistics Manual. – Paris : IEA Publications, 2004. – 193 p.

BP Statistical Review of World Energy 2012 [Електронний ресурс]. – London, 2012. – 45 p. – Режим доступу : http:// www.bp.com.

World Energy Outlook 2011. – Paris : IEA, 2011. – 659 p.

Паливно-енергетичний комплекс України: готовність до євроінтеграції // Національна безпека і оборона. – 2002. – № 9 (33). – 56 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ