Економіко-математичне моделювання в системі управління фінансовою діяльністю підприємства

О.В. Клименко, А.М. Брезіцька

Анотація


У статті проведено дослідження сутності, завдань, методів економіко-математичного моделювання, визначенойого вплив на прийняття управлінських рішень в фінансовій діяльності підприємства та запропоновані варіанти вдосконалення методів економіко-математичного моделювання в системі управління підприємством.

 


Ключові слова


модель; моделювання; економіко-математичне моделювання; метод моделювання; управління фінансовою діяльністю.

Повний текст:

PDF

Посилання


Іващук О. Т. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. // Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка». – 2008. – С. 704.

ПетруняЄ. Ю. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник/ за ред. Ю.Є. Петруні. – 2-ге вид. // К.: Центр учбової літератури. – 2011. – С. 216.

Каткова Т. І. Використання економіко-математичних моделей підтримки прийняття рішень за умов невизначеності[Текст] / Каткова Т. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2008. – №3(3). – С. 94-97.

Бідник Н. Б. Використання математичних методів і моделей в економіці, фінансах[Текст] / Н. Б. Бідник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – №18.6. – С. 258-262.

Сіневіч О. В. Роль прибутку в умовах трансформації економіки [Текст] / О.В. Сіневіч // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – №53. – С. 76-78.

Куліков П. М. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства : Навчальний посібник / П. Куліков, Г. Іващенко // Харків: ХНЕУ «Інжек». – 2009. – С. 151.

Костенко Т. Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник / Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, В. С. Рижиков та ін. // К.: Центр навчальної літератури. – 2005. – С. 400.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.