Структура контрактних відносин корпоративних підприємств машинобудування

П.В. Круш, Ю.М. Теслюк

Анотація


В статті розкрито сутність контрактних відносин, визначено їх структуру для корпоративних підприємств залежно від типу контрагента, а також особливості для підприємств машинобудування.


Ключові слова


контракти; контрактні відносини; корпоративне підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / О. Уильямсон.– СПб.: Лениздат SEV Press, 1996. – 702с.

Коуз Р. Фирма, рынок и право / пер. с англ. Б. Пинскера. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 192 с.

Узунов Ф. В. Види взаємодії бізнесу з органами державної влади та управління [Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=611

Тоцький В.I. Організаційний розвиток підприємства Навч. посіб. / Тоцький В.I. Лавриненко В.В. – К.: КНЕУ, 2005. – 247 с.

Праця України у 2012 році: статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 321 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.