Деякі аспекти техніко-економічного порівняння варіантів схем електричних з’єднань та видачі потужності електростанції

Автор(и)

Ключові слова:

електростанція, техніко-економічне порівняння, критерії економічної ефективності, дисконтовані затрати.

Анотація

В даній статті розглянуті підходи до порівняння варіантів будівництва головних схем електричних з’єднань електричних станції та схем видачі потужності (СВП) електростанції при курсовому, дипломному та реальному проектуванні. Проаналізовано на скільки спрощені традиційні підходи відповідають нормативним документам та впливають на наслідки.

Посилання

ГКД 340.000.001-95. Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику./ Методика. Загальні методичні положення. Затверджені наказом Міненерго України від 23.02.95. №1ПС та введені в дію з 01.03.95, -51 с.

ГКД 340.000.002-97. Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику./ Методика. Енергосистеми й електричні мережі. Затверджені наказом Міненерго України від 20.01.97 №1ПС та введені в дію з 01.01.97.

Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Навчальний посібник для вузів / Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. –М.: Энергоатомиздат, 1989. -608с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування електричних станцій та підстанцій». Ч1/ Уклад.: П.Л.Денисюк, -К.: ФЕА НТУУ «КПІ», 2003.-73 с.

Організаційно-економічний розділ дипломних проектів спеціальностей енергетичного спрямування». Навчальний посібник для вузів /Уклад. О.М. Андрієнко, Л.О. Варинська, -Запоріжжя: ЗНТУ 2008. -152 с

ГКД 341.004.001-94. Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ.

Методичні вказівки з техніко-економічного обгрунтування інвестиційних проектів електричних станцій для студентів спеціальностей «Теплові електричні станції», «Атомні електричні станції» теплоенергетичного факультету та «Електричні станції» факультету електроенерготехніки та автоматики всіх форм навчання та слухачів міжгалузевого інституту післядипломної освіти. /Уклад. Є.Г.Скловська, К.Г.Тодорович – К.: НТУУ»КПІ», 2001.- 22с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА