№ 17 (2016)

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор: Круш П.В.

 

Співголова: Гавриш О.А.

 

Члени редколегії: Ангелов К.П., Валоух П., Войтко С.В., Дергачова В.В., Зозульов О.В., Крейдич І.М., Кураташвілі А.А., Малий І.Й., Маляренко А.Д., Мартиненко В.П., Марченко В.М., Мітенков М.В., Смоляр Л.Г., Солнцев С.А., Темічев А.М., Тульчинська С.О., Шегда А.В., Шульгіна Л.М.

 

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

 

Укладачи: Тюленєва Ю.В., Погребняк А.Ю.

 

Наукове редагування: Круш П.В., Тюленєва Ю.В., Погребняк А.Ю.

Опубліковано: 2016-06-09

Весь випуск

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ