№ 17 (2016)


Обкладинка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 17. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2016. – 232 с.

Рекомендовано Вченою Радою
факультету менеджменту та маркетингу

Протокол № 9 від 25.04.2016 р.