Організація робочого місця на сучасному підприємстві

Автор(и)

  • В.В. Носік Київський національний технвчний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2385-4194
  • О.А. Підлісна

Ключові слова:

Pобоче місце, умови праці, підприємство, 5S, організація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню методів організації робочих місць на сучасних підприємствах для підвищення ефективності роботи. Розглянуто японські системи Toyota, 5S, 6S; європейські методи відкритого простору і територій особистого зонування та особливості застосування цих методів на вітчизняних підприємствах. У роботі наведені кроки для модернізації методичних підходів до організації робочих місць на підприємствах України.

 

Посилання

5S для робочих: как улучшить свое рабочее место / [Пер. с англ.]. – М. : Институт комплексных стратегических исследований, 2007. – 160 с.

Досвід США та країн Західної Європи в нормуванні праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.managerhelp.org/hoks-742-1.html

Лайкер Дж. Практика дао Toyota: Руководство по внедрению принципов менеджмента Toyota / Дж. Лайкер, Д. Майер. – 5-е изд. – М. : Альпина Паблишерз, 2011. – 584 с.

Лайкер Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира – М. : Альпина Паблишерз, 2014. – 400 с.

Тэппинг Д. Бережливый офис. Устранение потерь времени и денег / Д. Тэппинг, Э. Данн. – М. : Альпина Паблишерз, 2012. – 328 с.

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : за станом 30 серп. 2002 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2002.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-09

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ