Організація робочого місця на сучасному підприємстві

В.В. Носік, О.А. Підлісна

Анотація


Стаття присвячена дослідженню методів організації робочих місць на сучасних підприємствах для підвищення ефективності роботи. Розглянуто японські системи Toyota, 5S, 6S; європейські методи відкритого простору і територій особистого зонування та особливості застосування цих методів на вітчизняних підприємствах. У роботі наведені кроки для модернізації методичних підходів до організації робочих місць на підприємствах України.

 


Ключові слова


Pобоче місце; умови праці; підприємство; 5S; організація

Повний текст:

PDF

Посилання


5S для робочих: как улучшить свое рабочее место / [Пер. с англ.]. – М. : Институт комплексных стратегических исследований, 2007. – 160 с.

Досвід США та країн Західної Європи в нормуванні праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.managerhelp.org/hoks-742-1.html

Лайкер Дж. Практика дао Toyota: Руководство по внедрению принципов менеджмента Toyota / Дж. Лайкер, Д. Майер. – 5-е изд. – М. : Альпина Паблишерз, 2011. – 584 с.

Лайкер Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира – М. : Альпина Паблишерз, 2014. – 400 с.

Тэппинг Д. Бережливый офис. Устранение потерь времени и денег / Д. Тэппинг, Э. Данн. – М. : Альпина Паблишерз, 2012. – 328 с.

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : за станом 30 серп. 2002 р. / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2002.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.