Розвиток світового сектора науки: статистичний аналіз

Автор(и)

  • Л.П. Овчарова Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1550-2308

Ключові слова:

сектор науки, НДДКР, фінансування наукової сфери

Анотація

 У статті  проаналізовано індикатори, які характеризують стан наукової сфери в регіонах та окремих країнах світу, що дозволило  визначити  світові тенденції фінансового та ресурсного забезпечення НДДКР. Позитивна динаміка глобальних інвестицій у НДДКР свідчить, що криза 2008 р. істотно не  вплинула  на науково-технічний потенціал розвинутих країн. За період 2007-2013 рр. обсяг державних коштів у сферу НДДКР зростав, кількість зайнятих у науково-технічній сфері  збільшилася.  Основна частина цих коштів направлялася на фінансову підтримку лабораторій, державних наукових організацій і вищої школи.

Виявлено ряд тенденцій у розвитку наукової сфери у світовій економіці: посилення ролі на світовому ринку країн, що розвиваються, Азії, територіальна концентрація  сфери НДДКР у країнах лідерах: США, ЄС, Китаї та Японії,  у  яких зосереджується близько 75% світових витрат на НДДКР.

Аргументовано, що  і держава, і бізнес у зарубіжних країнах розглядають інвестиції в науку як ключовий фактор економічного зростання і розвитку суспільства. Більшість країн світу, незалежно від рівня своїх доходів, роблять ставку на наукові дослідження та інновації.

У статті розглянуто  особливості функціонування вітчизняної науки. Показано, що в Україні розвиток науки не відповідає світовим тенденціям, оскільки спостерігається скорочення організацій, що займаються НДДКР, зменшення кількості науковців зайнятих в науковій сфері, недофінансування  науки, незацікавленість бізнесу у фінансуванні досліджень і розробок.


Біографія автора

Л.П. Овчарова, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України

науковий співробітник

Посилання

UNESCO Science Report: towards 2030 – Executive Summary. -https://en.unesco.org/unesco_science_report.

Євростат. - http://ec.europa.eu/eurostat/publications/recently-published.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Державна служба статистики України. – К., 2015. – С. 247-255.

Національна академія наук України: структура, динаміка та ефективність наукового потенціалу. Статистичний та наукометричний аналіз. – К.: Фенікс, 2014. – 142 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-18

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ