Управління процесом формування витрат системного інтегратора

П.В. Новіков, В.М. Марченко

Анотація


Результати аналізу трактування поняття “резерв” в обліковій та економічній літературі підтверджують, що існує проблема неоднозначного його тлумачення. Поняття “резерви” науковці трактують по-різному. Подано класифікацію резервів підприємства і наведено характеристику кожного виду. Важливу роль при аналізі ефективності роботи підприємства відіграють зовнішні і внутрішні фактори. Розглянуто зовнішні та внутрішні фактори формування резервів. Розглянуто систему стимулювання праці як фактор формування резерву підприємства, охарактеризовано роль стимулювання реалізації кадрового потенціалу та його вплив на собівартість продукції. Проведено аналіз господарської діяльності системного інтегратора. Виявлено недосконалість організаційної структури підприємства, а також інших елементів, що спричинюють незадовільний стан справ. Розроблено систему заходів щодо реалізації виявлених резервів підприємства. За рахунок реалізації запропонованих заходів повинна зрости продуктивність праці основних робітників, і відповідно кількість послуг, що надаються. При реалізації запропонованих заходів собівартість одиниці продукції знизиться на 239 385 тис. грн, або на 19,75%.

Ключові слова


витрати; управління; резерви; собівартість

Повний текст:

PDF

Посилання


Богацька Н.М., Чвартацький Д. Використання резервів для підвищення ефективності виробництва [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_eisn_2010/economics/56558.doc.htm

Козлова М.О. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України) / М.О. Козлова // дис. ... канд. екон. наук: 08.06.04 / Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2006.

Бабець Є. К., Горлов М. І., Жуков С. О., Стасюк В. П. Теорія економічного аналізу. Навч. посіб. - К.:ВД «Професіонал», 2007. – 384 с.

Серединська В. М., Загородна О. М., Федорович Р. В. Теорія економічного аналізу. Підручник/ Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – 368 с.

Плужніков В. О, Кіях О.О. «Вплив мотивації на ефективне використання ресурсів».Економіка АПК, 2008 №4.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.