Оптимізація управління бізнес - процесами на підприємствах України

Н.Я. Бойчук, В.В. Орел

Анотація


Дана стаття присвячена розробці та вибору дієвих форм управління бізнес-процесами, здатних залучити максимум ресурсів для підвищення ефективності діяльності підприємства та його успішного розвитку. Розглянуті питання організації управління підприємством на сучасному етапі розвитку ринку. Визначено  особливості бізнес-процесів та вказані методи їх  удосконалення. У статті проведені дослідження економічної сутності бізнес-процесів на підприємствах та надана класифікація за категоріями.  Проаналізовані методи оптимізації бізнес – процесів. Розглянуті підходи   до організації управління бізнес-середовищем, завдяки яким значно  підвищиться ефективність господарської діяльності. Визначено нові тенденції у розвитку теорії процесного підходу за рахунок використання новітніх технологій оптимізації бізнес-процесів.  На основі процесного підходу для опису бізнес-процесу  розглянутий  метод Workflow, завдяки якому виникає можливість  прискорити пристосування та зменшення часу реакції підприємства на швидкі зміни бізнес-середовища.  Впровадження технології Workflow підвищує ефективність діяльності підприємства. Описана схема бізнес-процесів підприємства, яка  дозволяє оперативно отримувати та аналізувати результати ефективності діяльності підприємства. 


Ключові слова


бізнес-процес; моніторинг; персонал; технологія управління; інтелектуальний ресурс; процесний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Ареф’єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентоспроможність / О.В. Ареф’єва, Т.В. Луцька // Європейський ун-т. – К.: Вид. Європейського ун-ту, 2009. – 96с.

Шемаєва Л.Г. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві / Л.Г. Шемаєва, К.С. Безгін // Харківський національний економічний ун-т. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 240с.

Ойхман Є.Г. Реінжинірінг бізнеса: реінжинірінг організації та інформаційні технології / Є.Г. Ойхман // – М.: Фінанси та статистика, 1997. – 345 с.

Лепейко Т.І. Реінжиніринг бізнес-процесів: навч.-практ. посіб. у схемах і табл. / Т.І. Лепейко// Харківський національний економічний ун-т. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 80с

Репин В.В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регламентация / В.В. Репин // М.: РИА"Стандарты и качество", 2007.-240с


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.