Оптимізація управління бізнес - процесами на підприємствах України

Автор(и)

  • Н.Я. Бойчук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1548-5472
  • В.В. Орел

Ключові слова:

бізнес-процес, моніторинг, персонал, технологія управління, інтелектуальний ресурс, процесний підхід

Анотація

Дана стаття присвячена розробці та вибору дієвих форм управління бізнес-процесами, здатних залучити максимум ресурсів для підвищення ефективності діяльності підприємства та його успішного розвитку. Розглянуті питання організації управління підприємством на сучасному етапі розвитку ринку. Визначено  особливості бізнес-процесів та вказані методи їх  удосконалення. У статті проведені дослідження економічної сутності бізнес-процесів на підприємствах та надана класифікація за категоріями.  Проаналізовані методи оптимізації бізнес – процесів. Розглянуті підходи   до організації управління бізнес-середовищем, завдяки яким значно  підвищиться ефективність господарської діяльності. Визначено нові тенденції у розвитку теорії процесного підходу за рахунок використання новітніх технологій оптимізації бізнес-процесів.  На основі процесного підходу для опису бізнес-процесу  розглянутий  метод Workflow, завдяки якому виникає можливість  прискорити пристосування та зменшення часу реакції підприємства на швидкі зміни бізнес-середовища.  Впровадження технології Workflow підвищує ефективність діяльності підприємства. Описана схема бізнес-процесів підприємства, яка  дозволяє оперативно отримувати та аналізувати результати ефективності діяльності підприємства. 

Посилання

Ареф’єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентоспроможність / О.В. Ареф’єва, Т.В. Луцька // Європейський ун-т. – К.: Вид. Європейського ун-ту, 2009. – 96с.

Шемаєва Л.Г. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві / Л.Г. Шемаєва, К.С. Безгін // Харківський національний економічний ун-т. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 240с.

Ойхман Є.Г. Реінжинірінг бізнеса: реінжинірінг організації та інформаційні технології / Є.Г. Ойхман // – М.: Фінанси та статистика, 1997. – 345 с.

Лепейко Т.І. Реінжиніринг бізнес-процесів: навч.-практ. посіб. у схемах і табл. / Т.І. Лепейко// Харківський національний економічний ун-т. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 80с

Репин В.В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регламентация / В.В. Репин // М.: РИА"Стандарты и качество", 2007.-240с

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-09

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ