Оцінка розвитку інформаційного суспільства в Україні: сучасний стан та проблеми

Автор(и)

  • Юлія Олександрівна Рижкова ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Ukraine

Ключові слова:

інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технологій, електронне урядування, міжнародні рейтинги

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан розвитку інформаційного суспільства в Україні. Зазначено необхідність підвищення ролі держави у розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), визначено рівень розвитку електронного урядування в Україні та окреслено проблеми, що стримують процес створення ефективного електронного уряду. За даними міжнародних рейтингів, які призначені для виявлення проблем у державній політиці та здійснення моніторингу щодо розвитку ІКТ визначено позиція України у світі; проаналізовано сильні та слабкі сторони країни щодо розвитку ІКТ. Результати цих міжнародних рейтингів у розвинутих країнах світу  використовуються у розробці програм та стратегій соціально-економічного розвитку. Підсумовуючи викладене у статті сформульовані основні причини відставання України у розвитку ІКТ порівняно з іншими країнами та визначено першочергові завдання для  інформатизації суспільства

Посилання

Business Consulting Group [Електронний ресурс]. – Доступний з: https://www.bcg.com

Лайон Д. Інформ акційне суспільство: проблеми та іллюзії [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/lajon.html

United nations e-Government survey 2014 [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf

The Global Information Technology Report 2015 [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf

Measuring the Information Society Report 2014 [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2014.aspx

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-31

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ