Інвестиції в промисловість України

Т.В. Ященко, О.А. Підлісна

Анотація


Стаття присвячена дослідженню інвестиційних потоків, спрямованих на розвиток промисловості України. Зроблено спробу визначити оптимальні джерела інвестування, сфери інвестування та визначення ефективності інвестування. У роботі показано, що базовими інвестиційними потоками вітчизняної промисловості залишається внутрішнє інвестування. Водночас формуються нові сфери інвестиційної привабливості.


Ключові слова


інвестиції; сфера інвестування; промисловість; види економічної діяльності; джерела інвестування; інвестиційні потоки

Повний текст:

PDF

Посилання


Залучення іноземних інвестицій як джерело економічного зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://knutd.com.ua/publications/pdf/Visnyk/2014-3/12.pdf

Сазонов С. П. Основы управления инвестиционными проектами: учеб. Пособие / С. П. Сазонов, А. И. Гончаров, М. В. Гончарова, Е. Е. Сидорова, И. А. Чеховская, П. П. Журов; под ред. С. П. Сазонова / ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. – 72 с.

Інвестиційний розвиток промислових підприємств України [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/27_NII_2008/Economics/35189.doc.htm

Інвестиційна діяльність в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA

Публікація документів Державної Служби Статистики України [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу:

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2015/ibd/iki_pr/iki_pr_u/kipr_15_u.htm

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну [Текст] : інформ.-аналіт. журн. – 2014. – К. : Міжнародний центр періодичних видань. – ISSN 1813-6796.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.