Інвестиції в промисловість України

Автор(и)

Ключові слова:

інвестиції, сфера інвестування, промисловість, види економічної діяльності, джерела інвестування, інвестиційні потоки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інвестиційних потоків, спрямованих на розвиток промисловості України. Зроблено спробу визначити оптимальні джерела інвестування, сфери інвестування та визначення ефективності інвестування. У роботі показано, що базовими інвестиційними потоками вітчизняної промисловості залишається внутрішнє інвестування. Водночас формуються нові сфери інвестиційної привабливості.

Посилання

Залучення іноземних інвестицій як джерело економічного зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://knutd.com.ua/publications/pdf/Visnyk/2014-3/12.pdf

Сазонов С. П. Основы управления инвестиционными проектами: учеб. Пособие / С. П. Сазонов, А. И. Гончаров, М. В. Гончарова, Е. Е. Сидорова, И. А. Чеховская, П. П. Журов; под ред. С. П. Сазонова / ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. – 72 с.

Інвестиційний розвиток промислових підприємств України [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/27_NII_2008/Economics/35189.doc.htm

Інвестиційна діяльність в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA

Публікація документів Державної Служби Статистики України [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу:

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2015/ibd/iki_pr/iki_pr_u/kipr_15_u.htm

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну [Текст] : інформ.-аналіт. журн. – 2014. – К. : Міжнародний центр періодичних видань. – ISSN 1813-6796.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-31

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ