Ефективність оплати праці на торгівельному підприємстві

Автор(и)

  • П.С. Бакуменко Національний Технічний Університет України (КПІ), ТОВ "Гера", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9675-7846
  • Т.П. Ткаченко

Ключові слова:

оплата праці, форми та системи оплати праці, торговельна компанія, оплата за результат, фонд оплати праці

Анотація

У статті досліджено процес організації оплати праці на підприємствах, проаналізовано різні форми та системи оплати праці та доцільність їх використання в різних структурних підрозділах підприємства. Проаналізовано роботу відділу продажів торгівельної компанії та організацію оплати праці спеціалістів з продажу, орієнтовану на величину економічного ефекту (доходу, прибутку). Виявлено складність в організації справедливої оплати праці менеджерів з продажу, спеціалізованих на продажу неоднорідних за рентабельністю та доходністю товарів та послуг. Запропоновано власний підхід до організації оплати праці в таких випадках.

Посилання

Економіка підприємства: (навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів)/(П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк та інші); за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. (2-ге вид., стереотип.).-К.: Ельга-Н, КНТ, 2009. – 780 с.

Закон України «Про оплату праці» вiд 24.03.1995 № 108 [Електронний ресурс] // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр

Нормування праці / [В.М.Абрамов, В.М.Данюк, А.М.Гриненко та ін]. –К., – 1995. – 458 с.

Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринкової економіки / В.М.Абрамов, В.М.Данюк, А.М.Колот. – Одеса, – 1995.

Брезицька К. Ф. Аналіз сучасних систем оплати праці в зарубіжних країнах / К.Ф. Брезицька // Управління розвитком. – 2011. – № 8(105). – С. 30-31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-09

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ