Оцінка капіталовкладень на відновлення хімічної промисловості

Н.Р. Пождема, О.А. Підлісна

Анотація


Стаття досліджує динаміку розвитку хімічної промисловості в Україні з 2005 до 2014 року: тенденції інвестування. Показано перспективи інвестиційних процесів, можливості і загрози.


Ключові слова


хімічна промисловість; інвестиції; ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності. [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації економіки України: аналітична доповідь. – К .: НІСД, 2013. – 48 с.

Капітальні інвестиції (щоквартальні показники). [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

Підприємства OSTCHEM нарощують виробництва. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dmitryfirtash.com/event

Ostchem планує вкласти в реконструкцію цеху карбаміду на черкаському "Азоті" близько 70 млн дол. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/rus/news/ostchem

Азотний бізнес. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://groupdf.com/uk/nash-biznes-2/azotniy-biznes/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.