ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • А.В. Гречко
  • О.М. Мельнікова

Ключові слова:

прибутковість, прибуток, дохід, витрати, бюджет, ресурси, конкуренція, ефективність, виробництво

Анотація

У статті пропонується аналіз теоретико-методичних засад підвищення прибутковості підприємства. В основі даного дослідження лежить аналіз сутності прибутку, джерел його формування та шляхів і резервів підвищення прибутковості сучасних підприємств. Об’єктом дослідження є процес формування прибутку підприємства та забезпечення його зростання, предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних підходів для знаходження шляхів і резервів підвищення прибутковості підприємств. Теоретико-методологічну основу дослідження складають праці провідних вітчизняних та зарубіжних економістів. При проведені даного дослідження був використаний аналітичний метод, за допомогою якого проводився аналіз шляхів та резервів підвищення прибутковості роботи підприємства та розглядалася сутність поняття «прибуток». На основі методу наукової абстракції було встановлено перелік зовнішніх та внутрішніх чинників які впливають на значення прибутковості підприємств. Крім цього автором був використаний системний підхід та статистичний метод для аналізу прибутковості підприємств, сплати податку на прибуток, інвестицій та банкрутства. Також в процесі вивчення питання знаходження шляхів і резервів підвищення прибутковості підприємства був використаний історичний підхід для дослідження передумов та причин виникнення даного явища. В роботі досліджено економічну сутність поняття «прибуток», як однієї з найважливіших фінансових категорій, яка відображає результат фінансової господарської діяльності підприємства, тобто її ефективність. Автором здійснено систематизацію і узагальнення шляхів та резервів підвищення прибутковості, а саме: контроль за рівнем витрат та формування ринкової ціни, встановлення тарифів і розцінок в умовах інфляції на короткий проміжок часу, уникнення проектів, які можуть окупитися за роки, закупівля сировини та матеріалів у вітчизняних постачальників. Особлива увага приділена дослідженню конкурентних переваг підприємств, впливу реклами на прибутковість, та залученню вітчизняних потенційних інвесторів. Визначено, що важливу роль в підвищенні прибутковості відіграє впровадження нових сервісів та програм лояльності до клієнтів. На основі проведеного дослідження, надано ряд практичних рекомендацій по вдосконаленню предмету дослідження.


Посилання

Alekseev P.D. (2000), Finansovo-ekonomichnyj stan pidpryiemstva [Financial and economic performance], Praktychna dopomoha, PRIOR, Kyiv, Ukraine.

Bilyk M.D., Bilyk T.O. (2012), Finansovi rezul'taty diial'nosti malykh pidpryiemstv: otsinka ta prohnozuvannia [Financial results of small enterprises: assessing and forecasting], Monohrafiia PanTot, Kyiv, Ukraine.

Buriakovs'kyj V.V. (2009), Finansy pidpryiemstva [Finance companies], YuNITI, Kyiv, Ukraine.

Blank I.A. (1998) Upravlinnia prybutkom [Office of profit], Nika-Tsentr, Kyiv, Ukraine.

Efymova O. V. (2014), Finansovyj analiz: suchasnyj instrumentarij dlia pryjniattia ekonomichnykh rishen' [Financial Analysis: modern tools for making economic decisions], Znannia, Kyiv, Ukraine.

Savchuk V. P. (2002), Vplyv infliatsii na otsinku pokaznykiv prybutkovosti pidpryiemstva [The impact of inflation on the evaluation of profitability], Kyiv, Ukraine.

Sheremet A. D (2000), Teoriia analizu hospodars'koi diial'nostic [The theory of business analysis], 4th ed, Finansy i statystyka, Znannia, Kyiv, Ukraine.

Mets V.O. (1999), Ekonomichnyj analiz finansovykh rezul'tativ ta finansovoho stanu pidpryiemstva [Economic analysis of financial results and financial condition of the company], Kyiv, Ukraine.

Boliukh M. A. Navch. (2003), Posibnyk; Za red. akad. NANU, prof. M. H. Chumachenka, 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.

Vlasova N. O. (2007), Finansy pidpryiemstv [Finance companies], Tsentr navch. literatury, Znannia, Kyiv, Ukraine.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2015), [Online], available at: http://vvv.ukrstat.gov.ua/, (Accessed 12 Nov 2015).

Ministerstvo finansiv Ukrainy (2015), [Online], available at: http://minfin.tsom.ua/, (Accessed 12 Nov 2015).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ