Сучасні методи управлiння виробничою діяльністю промислового підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

виробнича діяльність, промислове підприємство, методи управління, ефективність, ринкове середовище.

Анотація

В даній статті розглядаються сучасні методи управління виробничою діяльністю промислового підприємства, які  покликані забезпечити високу ефективність діяльності колективів, їх злагоджену роботу, сприяти максимальній мобілізації творчої активності кожного працівника. Цим методи управління відрізняються від усіх інших технічних та технологічних методів, які використовуються у ході вирішення комплексних виробничо-господарських завдань. В процесі дослідження виділено економічні, організаційні та соціально-психологічні методи управління виробничою діяльністю підприємств, визначена  їх роль у процесі управління промисловим підприємством, використанні сучасної техніки і прогресивної технології, організації праці і виробництва. Виявлено, що зазначені методи управління виробничою діяльністю органічно взаємопов’язані й використовуються комплексно, що дозволить забезпечити достатньо ефективне функціонування промислового підприємства на практиці.

Біографії авторів

Л.С. Шиманська

тел.0663113623

В.П. Мартиненко

тел.0673883135

Посилання

Гетьман О..О. Економіка підприємства: навч. посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал, 2-ге видання. – К: ЦНЛ,, 2010. – 488с.

Ареф’єва О.В. Управління потенціалом розвитку підприємств: монографія / О.В. Ареф’єва, О.В. Коренков. – К.:ГРОТ, 2004. – 200с.

Основы менеджмента : [учеб. для вузов] / Д. Д. Вачугов, Т. Е. Березкина, Н. А. Кислякова и др. ; под ред. Д. Д. Вачугова. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Высш. шк., 2005. – 376 с.

Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: колективна монографія / заряд. В.А. Павленкової. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет економіки та права ім..Альфреда Нобеля, 2011. – 352с.

Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребішкова, О.С. Коцюба. – К.:КНЕУ, 2001. – 228с.

Кирпиченко К.С. Аналіз основних принципів і методів управління підприємством / К.С. Кирпиченко // Вісник економіки транспорту і промисловості, №36, 2001. – С.345-347.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-09

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ