Визначення конкурентоспроможності продукції на прикладі ТОВ «Житомирський Граніт»

Автор(и)

  • П. В. Круш
  • П.І. Кадиш

Ключові слова:

конкурентоспроможність продукції, ціна, інтегральний аналіз, якість, граніт, показник.

Анотація

В статті розглянуто чому конкурентоспроможність продукції підприємства є невід'ємною складовою його успіху. Також було проведено аналіз методів визначення конкурентоспроможності продукції підприємства. В основному увага приділялась підприємствам гірничодобувної промисловості в житомирській області. Було проведено аналіз конкурентоспроможності основного товару серед підприємств – граніту, та визначено його основні якісні характеристики. В результаті відповідних розрахунків за допомогою методу інтегрального показника конкурентоспроможності визначено ТОВ «Житомирський Граніт» основним лідером на ринку граніту у Житомирській області.

Посилання

Балабанова Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. Посібник/ Л.В. Балабанова, Г.В. Кривенко, І. В. Балабанова; М-во освіти і науки України, Донецький ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – К.: Професіонал, 2009. – 256 с.

Гончарова Н.П. Концептуальні параметри конкурентоспроможності національної економіки// Актуальні проблеми економіки. – 2006, № 8 (62). – С. 43-44.

Драган О. І. Конкурентоспроможність підприємства в умовах технологічної конкуренції: методологічний аспект [Текст] / О. І. Драган // Економіка ринкових відносин. – 2008. – № 1. – С. 55-59.

Клименко С.М. / Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посібник / С.М. Клименко [и др.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2009. – 515 с.

Портер М. Конкуренция / Портер М., Майкл Э- М. : Издат. дом «Вильямс», 2001. – ISSN 5-8459-0794-2.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ