Визначення конкурентоспроможності продукції на прикладі ТОВ «Житомирський Граніт»

П. В. Круш, П.І. Кадиш

Анотація


В статті розглянуто чому конкурентоспроможність продукції підприємства є невід'ємною складовою його успіху. Також було проведено аналіз методів визначення конкурентоспроможності продукції підприємства. В основному увага приділялась підприємствам гірничодобувної промисловості в житомирській області. Було проведено аналіз конкурентоспроможності основного товару серед підприємств – граніту, та визначено його основні якісні характеристики. В результаті відповідних розрахунків за допомогою методу інтегрального показника конкурентоспроможності визначено ТОВ «Житомирський Граніт» основним лідером на ринку граніту у Житомирській області.


Ключові слова


конкурентоспроможність продукції; ціна; інтегральний аналіз; якість; граніт; показник.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Балабанова Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. Посібник/ Л.В. Балабанова, Г.В. Кривенко, І. В. Балабанова; М-во освіти і науки України, Донецький ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – К.: Професіонал, 2009. – 256 с.

Гончарова Н.П. Концептуальні параметри конкурентоспроможності національної економіки// Актуальні проблеми економіки. – 2006, № 8 (62). – С. 43-44.

Драган О. І. Конкурентоспроможність підприємства в умовах технологічної конкуренції: методологічний аспект [Текст] / О. І. Драган // Економіка ринкових відносин. – 2008. – № 1. – С. 55-59.

Клименко С.М. / Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посібник / С.М. Клименко [и др.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2009. – 515 с.

Портер М. Конкуренция / Портер М., Майкл Э- М. : Издат. дом «Вильямс», 2001. – ISSN 5-8459-0794-2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.