Модель мотивації праці на підприємстві

Автор(и)

Ключові слова:

мотиви працівників, мотивація праці, мотив вигоди, безпека праці, мотив безпеки, стимули праці.

Анотація

В даній статті досліджені шляхи та напрями формування моделі мотивації праці в компанії. Проведено аналіз практичних та теоретичних положень, які спрямовано на удосконалення моделі мотивації праці в компанії, а також розглянуті основні показники, що впливають на підвищення мотивації персоналу в ринкових умовах.


Біографія автора

В.Ю. Степанюк, Київський політехнічний інститут

студент НТУУ "КПІ" ФММ- УЕ- 41м

Посилання

Колот А.М. Мотивація персоналу: Підр. – К.: КНЕУ, 2002

Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. посіб. – К.: «Кондор», 2005.

Мельник В.І. Економіка праці: навчально-методичний посібник. К.:КІБіТ, 2009 р.

Шкатула В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – Норма – Инфра-М, 2008.

Мурашко М.І. Менеджмент персоналу. – К.: «Знання», 2002.

Павленко Н. Трудові відносини: запитання та відповіді. – X.: «Фак-тор», 2001.

Щекин П. В. Как работают c людьми за рубежом. Метод, рекомен-дации. – К.: ВЗУУП, 1992.

Петюх В. М. Формування робочої сили в ринкових умовах. – К.: Знання, 2003.

Спивак В.А. Организационное поведене и управление персоналом. – СПб, 2000.

Управление персоналом организации./Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Инфра-М, 1997.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-09

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ