Кластери як одна зі спеціальних форм організації інноваційної діяльності України в європейському науково-технологічному просторі

Автор(и)

Ключові слова:

спеціальна форма організації інноваційної діяльності, кластер, господарський комплекс, науково-технологічна сфера, інноваційна діяльність.

Анотація

У статті розглянуті питання створення та розвитку кластера, як однієї зі спеціальних форм організації інноваційної діяльності України в європейському науково-технологічному просторі. Узагальнено існуючі визначення поняття "кластер". Виділено характерні особливості розвитку кластерів в світі. Дана класифікація кластерів за ознаками, виникнення в результаті еволюції процесу їх утворення, особливостей технологічних параметрів та ін. Визначено учасників кластера та шляхи його створення. Проаналізовано світовий досвід розробки спеціальних програм розвитку кластерів, а також ризики учасників кластерних програм / проектів.

Біографія автора

О.М. Бойко, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України

відділ інноваційної політики, економіки та організації високих технологій

Посилання

Рожков Г.В. Генезис инновационной экономики в России / Под ред. С.Г. Ерошенкова. – М.: МАКС Пресс, 2009. – 888 с.

Porter M.E. Clusters and Competition. / Porter M.E. // On Competition. Cambridge: Harvard Business Review. – 1988. – Nov. Dec. – Vol. 76. – No.6. – Р. 77.

Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. – М., Прогресс Фирма "Универс", 1993. – Т.1. – 350 с.

Афанасьев М., Мясникова Л. Мировая конкуренция и кластеризация экономики / Вопросы экономики. – 2005. - №4. – С.27-35.

Кулакова Л.И. Кластерный подход – основа развития регионов // Российское предпринимательство. – 2013. - №22(244). – С. 121-130.

Миролюбова Т.В. Международное сострудничество между регионами как элемент государственного управления экономическим развитием на региональном уровне // Вестник РУДН. Сер. Экономика. – 2008. - №3. – С.73-78.

Гакашев М. Формирование инновационных кластеров: анализ мирового опыта / Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2013. - №9. – С.59-67.

Болгария [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp: // www.ucluster.org

Кластеры: сущность, функции и роль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp: // www.webeconomy.ru

Городничая Е.И. Зарубежный опыт государственного стимулирования формирования кластеров / Е.И. Городничая // Вестник московского университета. Серия 6. Экономика. – 2010. - №1. – С.19-20.

Анализ зарубежного опыта деятельности центров кластерного развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp: // www.evg-ko.livejournal.com/4650.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-18

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ