Концепція багаторівневої комп’ютерно-інтегрованої системи управління виробництвом на промисловому підприємстві

Автор(и)

  • П.В. Новіков Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2790-5809
  • В.М. Марченко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Ключові слова:

автоматизація, управління, АСУТП, MES, ERP, ієрархічний принцип

Анотація

Для прийняття тих чи інших рішень керівництву різних ланок компанії слід мати консолідовану та якісну інформацію про стан своїх виробничих потужностей. В цьому контексті на перший план виходять автоматизовані системи управління підприємством як невід’ємний елемент сучасного виробництва. Здійснено аналіз стану впровадження комплексних систем автоматизації на промислових підприємствах в Україні. Розглянуті особливості і проблеми їх впровадження. Наведені структуру побудови комплексної системи управління промисловим підприємством, зазначені основні технологічні рівні та охарактеризовані інформаційні потоки, що циркулюють в кожному з рівнів. Розглянуто управлінські функції керівних ланок. Подано перелік проблем, з якими стикаються системні інтегратори при впровадженні даних систем на українських підприємствах. Однією з основних проблем в частині організації інформаційних процесів є висока трудомісткість виконуваних операцій. Це безпосередньо пов’язано з низьким рівнем інформатизації на існуючих підприємствах. Визначено основні підходи щодо підвищення ефективності впровадження комплексних систем управління для досягнення кращого економічного і технічного ефекту.

Біографія автора

В.М. Марченко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

кафедра економіки і підриємництва, професор, доктор економічних наук

Посилання

Савченко О.В. Автоматизоване управління інформацією на промисловому підприємстві / О.В. Савченко // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій: зб.наук.праць науково-технічної конференції “Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2006”. – Х: ХНУ, 2006. – С.93-98.

Гушко С.В. Місце обліково-аналітичної системи в управлінні промисловим підприємством / С.В. Гушко //Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3(12), – с.164-174.

Кириченко Д.О. Інструменти вдосконалення виробництва на підприємствах машинобудування / Д.О. Кириченко // Проблеми економіки №4, 2010. – с. 92-97.

Лисак В.М. Впровадження ERP-систем в Україні: проблеми та їх вирішення на промислових підприємствах / В.М. Лисак // Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 6, T. 3, - с. 214-218.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-31

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ