Управління конкурентоспроможністю: ефективні інструменти ведення бізнесу

Автор(и)

  • Н.Я. Бойчук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1548-5472
  • К. С. Малинка

Ключові слова:

конкурентоспроможність, бізнес, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, злиття та поглинання, співробітництво, стратегічне лідерство

Анотація

Стаття присвячена вивченню питань управління конкурентоспроможності бізнесу в сучасний період глобалізації,  нових технологій та інновацій. Детально розглянуто та проаналізовано поняття конкурентоспроможності, яке є важливою складовою для утримання стійких позицій на ринку. В даній статті проаналізовано та систематизовано різноманітні підходи до теоретичного визначення поняття «управління конкурентоспроможністю» для більш повного розкриття сутності даного терміну та полегшення подальших досліджень з цієї теми. Розглянута система джерел конкурентних переваг компанії. Проаналізовані фактори впливу на управління конкурентоспроможністю.

В даному дослідженні приділено увагу чинникам, які безпосередньо впливають на конкурентоспроможність підприємства. Проаналізовано фактори зовнішнього та внутрішнього середовищ конкурентоспроможності. Розглянуто три рівні конкурентоспроможності: конкурентоспроможність продукції, конкурентоспроможність галузі та конкурентоспроможність компанії. Розглянуті та проаналізовані способи ведення конкуренції та виживання на ринку. Проаналізована сукупність внутрішніх та зовнішніх факторів, які можуть   створювати загрози щодо діяльності підприємства. Визначено інструменти, які забезпечують ефективне ведення бізнесу та допомагають компанії акумулювати власні ресурси, аналізувати та правильно використовувати конкурентні переваги, зміцнювати свої позиції на ринку.

Посилання

Азоєв Г.Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика / Г.Л. Азоев. - К: Центр економіки і маркетингу, 1996. - 235с.

Булах І.В. Математична модель оцінки стратегічної конкурентоспроможності підприємства / І.В. Булах // Вісник Нац. університету водного господар. та природокористування.: збір. наук. праць. – Рівне: Видавничий центр НУВГП, 2007. – Вип. 3 (39). – С. 24-31.

Грант Р.М. Ресурсна теорія конкурентних переваг: практичні висновки для формування стратегії / Р.М. Грант // Вісник Санкт-Петербурзького університету. Менеджмент. – 2003. - №8. – С. 47-76.

Оберемчук В.Ф. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства: стратегічні аспекти. / В.Ф. Оберемчук. - К.: Київський нац. ек. університет, 1999. – 19 с.

Портер М. Стратегія конкуренції / М. Портер, пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 390 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підручник / З.Є. Шершньова // 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2004. - 699 с.

Пилипенко І.В. Конкурентоспроможність країн та регіонів у світовому господарстві: теорія та досвід малих країн Західної та Північної Європи / І.В. Пилипенко. - Смоленськ: Ойкумена, 2005. - 496 с.

Фатхутдінов Р.А. Конкурентоспроможність: економіка, стратегія, управління / Р.А. Фатхутдінов. - К.: ІНФРА-М, 2000. - 312с.

Глухів А. В. Оцінка конкурентоспроможності товару і способи її забезпечення / А.В. Глухів. – Маркетинг, 1999. - 458с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-18

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ