АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В.П. Мартиненко
  • В.В. Усатюк

Ключові слова:

адаптація, управління виробничим потенціалом, оцінка, зарубіжний досвід, промислове підприємство.

Анотація

У статті досліджується зарубіжний досвід управління виробничим потенціалом через процес його оцінки. Об’єктом дослідження в статті є оцінка виробничого потенціалу підприємства. Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти оцінки виробничого потенціалу суб’єкта господарювання. Мета роботи – дослідження зарубіжного досвіду щодо оцінки рівня виробничого потенціалу підприємства як вихідної інформації для управління. Для розкриття основної мети дослідження зосереджено увагу також на основних механізмах та методах оцінки виробничого підприємства у світовій практиці: Гарвардська модель стратегічного аналізу, методика російських вчених Фоміна П.А. та Старовойтова М.К. на основі системного підходу, індикаторні та матричні методи, методи SРАСЕ-аналізу та SWОТ-аналізу. У результаті, проаналізувавши всі вказані методи, був зроблений висновок про те, що найбільш адекватним для оцінки виробничого потенціалу підприємства зарубіжним методом є методика російських вчених Фоміна П.А. та Старовойтова М.К., оскільки вона є найбільш близькою за своєю суттю до оцінки виробничого потенціалу українських підприємств, через схожість функціонування економік. Практичне застосування отриманих результатів можливе при прийнятті управлінських рішень щодо розвитку виробничого потенціалу в цілому та його окремих складових, а також при оцінці поточного рівня виробничого потенціалу на підприємстві.

Біографія автора

В.П. Мартиненко

 

 

Посилання

Voronkova, V. P. Ponomar'ov, H. I. Dibnis, A. E. (2011), Pidtrymka konkurentospromozhnoho potentsialu pidpryiemstva [Support competitive capacity of enterprises], Tekhnika, Kiev, Ukraine.

Aref'ieva O.V., Korenkov O.V. (2004) Upravlinnia potentsialom rozvytku promyslovykh pidpryiemstv: [Management development potential of industrial enterprises], HROT,. Kiev, Ukraine. Belomestnov V. H. and Ehorov M. M. (2011), «Upravlenye potentsyalom promyshlennoho predpryiatyia» Rossyjskoe predprynymatel'stvo, vol. 4, pp. 264

Dekhtiarenko, I. V. (2012) «Doslidzhennia metodiv vyznachennia vyrobnychoho potentsialu pidpryiemstva», [Online], vol. 5, available at: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1427/2.pdf

Donets, Yu.Yu. (2008), Effektyvnost' yspol'zovanyia proyzvodstvennoho potentsyala [Using Efficiency Potential is industrial], Znanye, Kiev, Ukraine.

Kovachev, Z.O. (2010) Ekonomycheskaia y sotsyal'naia effektyvnost' sotsyalystycheskoho vosproyzvodstva [Economic and Social Efficiency sotsyalystycheskoho reproduction] Ekonomyka, Moscow, Russia.

Sosnenko, L.S. (2003) Analyz ekonomycheskoho potentsyala dejstvuiuscheho predpryiatyia [Analysis of the Economic Potential deystvuyuscheho enterprise], Yzdatel'skyj dom «ekonomycheskoj lyteratury», Moscow, Russia.

Fedonin, O.S. Riepina, I.M. Oleksyk, O.I. (2004) Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [The potential of the company: development and evaluation] KNEU, Kiev, Ukraine.

Hradov E.A. (2009) Ekonomycheskaia stratehyia fyrmy [Economic Strategy of firm], Spetsyal'naia lyteratura, Kiev, Ukraine.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ