ОЦІНКА НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Н.П. Воробйова, С.М. Савченко

Анотація


Сучасні глобалізаційні процеси в світі посилюють потребу окремих країн в формуванні чи підтриманні власного національного бренду з метою підвищення конкурентоспроможності країни на світових товарних, фінансових та інших ринках. З метою підвищення конкурентоспроможності України необхідно об’єктивно оцінити позитивні та негативні фактори, які формують національний бренд з подальшим використанням результатів дослідження в прогнозуванні етапів формування позитивного бренду України.


Ключові слова


Національний бренд; конкурентоспроможність країни; іноземні інвестиції;бренд; економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Штельмашенко А.Д. Бренд держави: сутність та особливості формування / А.Д. Штельмашенко // Науковий вісник Академії муніципального управлінняю Серія: Управління. – Київ – 2013. - №3. – С. 348-356.

Семченко О.А. Проектування зовнішньополітичного іміджу сучасної України / О.А. Семченко // Актуальні проблеми політики, 2013. – . №50. – с. 188-193.

Люльчак З.С. Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій / З.С. Люльчак, А.А. Ліпенцев, Ю.І. Гадущак // Збірник НУ «Львівська політехніка». – 2012, – С.127-136.

Бадуель Ф. Бренд «Україна» / Ф.Бадуель // Журнал «Ukrainian Dialogue». – 2013, - [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://ua.britishukrainiansociety.org/бренд-україна-4/

Горбаль Н.І. Концепція формування бренду України у міжнародному середовищі / Н.І. Горбаль, В.М. Мисик . // Вісник Національного університету «Львівська політехника» Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013, - №769. – С. 345-351. УДК 65.012.32

The Index of Economic Freedom 2014, [Electronic resource] - Access to resources : http://www.heritage.org/index/ranking

Annual analytical report of the creative future company «Futeue Brand». Country Brand Index 2014-15. – London, 2014, - 55 р.

Аналітичний незалежний центр з питань державної політики «Центр Разумкова». [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://www.uceps.org/ukr/index.php

Офіційний сайт державного комітету статистики України. [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.