№ 16 (2015)

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор:  Круш П.В.

Співголова: Гавриш О.А.

Члени редколегії: Ангелов К.П., Войтко С.В., Дергачова В.В., Крейдич І.А., Малий І.Й., Маляренко А.Д., Мартиненко В.П., Марченко В.М., Солнцев С.А., Стеченко Д.М., Тульчинська С.О., Шегда А.В., Шульгіна Л.М., Довгань Л.Є., Зозульов О.В., Мітенков М.В., Темічев А.М.

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

Укладачи: Тюленєва Ю.В., Погребняк А.Ю.

Наукове редагування: Круш П.В., Тюленєва Ю.В., Погребняк А.Ю.


Опубліковано: 2015-07-22

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА