№ 16 (2015)


Обкладинка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – 312 с.

Рекомендовано Вченою Радою
факультету менеджменту та маркетингу

Протокол № 10 від 25.05.2015 р.