СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В.П. Мартиненко
  • Л.С. Шиманська

Ключові слова:

конкурентоспроможність, управління підприємством, аналіз, показники діяльності підприємства, стратегічне управління.

Анотація

В даній статті розглядаються методи оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства. В процесі дослідження висвітлюються загальновідомі методи, які сьогодні пропонуються рядом відомих науковців, а також детально розглядаються найуживаніші методи оцінки конкурентоспроможності, які можуть мати широке використання на промислових підприємствах.

 

 

Посилання

Виханский О.С. Стратегічне управління / О.С. Виханский // видання друге, перероблене і доповнене. – Москва, 1998. – С. 147.

Горбенко Р.О. Удосконалення способів оцінювання конкурентоспроможності машинобудівного підприємства [Текст]: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля:04.07.08/ Горбенко Руслан Олександрович. – Луганськ, 2008. – 228.

Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства / С. М.Клименко, О. С. Дуброва, Д. О.Барабась – К.:КНЕУ, 2006. – С. 527.

Котлик А. В. Концептуальні засади та принципи управління конкурентоспроможністю підприємства на основі системного та процесного підходів / А. В. Котлик // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2007. – № 2 (10). – С. 24-27.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА