Обґрунтування підходів до підвищення прибутковості промислових підприємств в сучасних умовах

Автор(и)

Ключові слова:

прибутковість, підприємство, дохід, ефективність, прибуток.

Анотація

У статті обґрунтовано тісний взаємозв’язок прибутковості з прибутком, оскільки будучи індикатором результатів господарсько-фінансової діяльності, у результаті оцінювання вона дає можливість обґрунтовувати напрями збільшення прибутку і забезпечувати виконання ним ключових соціально-економічних функцій. Проаналізовано фінансові результати діяльності промислових підприємств України, систематизовано фактори впливу на їхню прибутковість. Обґрунтовано необхідність удосконалення підходів до  її підвищення з визначенням їх місця і ролі у процесі виявлення резервів зростання. Запропоновано основні резерви зростання прибутковості підприємств в сучасних умовах.  

Біографія автора

А.С. Шаблій, НТУУ "КПІ"

студент

Посилання

Кучер Л.Ю. Науково-теоретичні підходи до інтерпретації дефініції «прибутковість» [Електронний ресурс] / Л.Ю. Кучер. Режим доступу до джерела: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_99/06.pdf

Ляліна Н.С. Теоретико-методичні підходи до визначення прибутковості / Н.С. Ляліна // Держава та регіони, Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 3. – С. 97–101.

Мочерний С.В. Політична економія: Підручник / С.В. Мочерний. – К.: Вікар, 2003. – 386 с.

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин - М.: Инфра-М, 2001. – 208 с.

Дані щодо фінансових результатів діяльності промислових підприємств України за роками [Електронний ресурс] : сайт державного комітету статистики України. Режим доступу: http://ukrstat.org

Попрозман О.І., Фактори формування прибутку підприємства та їхня роль / Попрозман //Економічні проблеми роз- витку галузей та видів економічної діяльності : Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 6. – С. 133-137.

Репин В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. В. Репин. – М. : РИА "Стандарты и качество", 2004. – 408 с.

Слабко Я.Я.Планування прибутковості підприємства на основі використання економіко-математичного моделювання [Електронний ресурс] / Я.Я. Слабко // Ефективна економіка. – 2012. - № 9. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1369

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА