ВПЛИВ ТИПУ ВУГІЛЛЯ НА ЯКІСТЬ І СОБІВАРТІСТЬ «ВОДА ВИСОКООЧИЩЕНА»

Автор(и)

  • І.П. Петровська
  • К.С. Реброва

Ключові слова:

собівартість, якість, вплив, капіталовкладення, конкурентоспроможність.

Анотація

Наведена типова схема отримання «вода високоочищена» для фармацевтичних цілей. Показано, що вартість сорбційного вугільного матеріалу, що лежить в широкому діапазоні, незначно впливає на собівартість отримання 1 м3 такої води. Запропоновано використовувати вугілля високої якості, що забезпечить високу мікробіологічну якість «вода високоочищена» при майже незмінній собівартості. Розраховані техніко-економічні показники типової схеми підготовки «вода високоочищена» з використанням різного типу вугілля.

 

Посилання

EudraLex. – The Rules Governing Medicinal Products in the European nion. – Volume 4. EU Guidelines to Good Manufacturing Practice edicinal Products for Human and Veterinary Use

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index en.htm

Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації. Настанова. СТ-Н МОЗУ 42-3.7.– К.: Міністерство охорони здоров’я України, 2013. –18 с.

[Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://hydrolite-resin.ru/category/activated-carbon-watertreatment.html

Іванілов О.С. Економіка підприємництва. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728 с

Ахромкін Є. М. Методична база оцінки ефективності впровадження ресурсозберігаючих технологій. [Электонный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=443

Підлісна О.А. Методичні вказівки до виконання організаційно-економічної частини дипломних проектів для студ. хіміко-технологічних спеціальностей усіх форм навчання [Електронне видання] / Уклад.: О.А. Підлісна, В.В. Янковий, М.П. Дорошенко. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2002 – С. 24-26.

Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства. – 2007. – С. 65-74.

Рижиков В.С. Економіка підприємництва. – К.: Слово, 2004. – 253 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА