НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНІ МЕТОДИ МАРКЕТИНГУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

Ключові слова:

маркетинг, ринок, маркетингова стратегія, маркетингові методи, медійна реклама, новітні технології.

Анотація

У статі досліджено проблеми впливу новітніх технологій nа сучасні методи маркетингу, що застосовуються на підприємствах. Актуальність дослідження підтверджується стрімким розвитком суспільства, що несе з собою технологічні, соціальні, економічні, екологічні зміни,  які зумовлюють виникнення нових методів маркетингу. Необхідність вивчення нових методів маркетингу головним чином обумовлена питанням раціональності їх використання, впливом на фінансову складову підприємства та маркетингову стратегію. Доведено, що використання нових методів маркетингу дає можливість підприємствам отримати конкурентні переваги перед іншими гравцями ринку, знайти шляхи розширення каналів збуту, знизити витрати на маркетинг та збільшити свою дохідність тощо.

Було досліджено такі сучасні методи Інтернет маркетингу, які використовуються підприємством як: SMM, SEO, медійна реклама. Встановлено, що технологічний прогрес приносить значні зміни до традиційних методів використання реклами, а саме: аналізу цільових споживачів, дослідження конкурентів, розробка товарної та цінової політики, рекламна стратегія, формування та організація маркетингової діяльності підприємства.

У результаті проведеного аналізу впливу новітніх технологій, а саме сучасних методів Інтернет маркетингу (SMM, SEO, медійна реклама) на маркетингову політику підприємства, було визначено її ефективність та вплив на: організаційну структуру підприємства; ефективність планування маркетингового бюджету; зміни у фінансуванні; зменшення витрат підприємства на маркетинг, стимулювання конкурентоспроможності. Доведено, що новітні маркетингові методи характеризуються доступністю для малого і середнього бізнесу, що робить їх більш привабливими у використані ніж традиційні методи.

Посилання

В. В. Проблеми забезпечення ефективності стратегічного планування комунікацій промислових підприємств / В. В. Божкова // Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес–процесів виробничих підприємств : монографія / За заг. ред. к.е.н., доц. Л. М. Таранюка. – Суми : ВПП «Мрія–1» ТОВ, 2010. – С. 214–224.

Дергачова В. В., Скібіна О.О. Глобалізація бізнесу та інтернет-маркетинг / В.В. Дергачова, О.О. Скібіна // Монографія. – Д.: ДонДУЕТ, 2007. – 280 с.

Ф. Котлер. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності / Ф.Котлер, Дж.А. Касліоне [пер з англ.]. – К. : Хімджест, ПЛАСКЕ, 2009. – 208 с.

Шпак Н.О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств : монографія / Н.О. Шпак. – Львов : Издательство Львовськой политехники, 2011. – 328 с.

Ярлыков А. Инструменты Интернет-маркетинга [Электронный ресурс] / А. Ярлыков // Эффективные инструменты Интернет-маркетинга. – 2013. – Режим доступу : http://takmak51.ru/

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-21

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ