Синергетичний підхід до ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТОВО-РОЗДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В.М. Марченко
  • К.В. Кирикович

Ключові слова:

прибутковість, гуртово-роздрібна торгівля, Венгерська система, цільовий прибуток, нормальний прибуток, мінімальний прибуток, максимальний прибуток.

Анотація

В статті узагальнено місце прибутковості підприємств оптово-роздрібної торгівлі в розвитку економіки України. Досліджено існуючі підходи до розрахунку прибутку підприємства.

Проведена систематизація напрямів зростання прибутковості підприємств оптово-роздрібної торгівлі. На основі використання синергетичного підходу узагальнено напрями зростання прибутковості, які базуються на ефекті когнітивної взаємодії.

Стаття містить відомості про шляхи підвищення прибутковості гуртово-роздрібних підприємств України та їх значення на даному етапі розвитку країни.

Зазначено, що основним підходом при аналізі шляхів підвищення прибутковості є синергетичний.

Визначено основні шляхи підвищення прибутковості гуртово-роздрібних підприємств України.

 

Посилання

Мних В. Економічний аналіз Підручник / В. Мних. – вид. 2-ге , перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури , 2005. – С. 219.

Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия/ Пер.с франц. под ред. Л.П.Белых. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – С. 2426.

Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту / Є.Ф.Брігхем: Пер. з англ. – Київ: Молодь, 1997. – C. 119.

Бланк И. А. Управление прибылью / И.А Бланк. – К.: Ника-Центр, 1998. – С. 519.

Бершн Б, Зване Д. Розничная торговля: стратегический подход / Б. Бершн, З. Зване : Пер. с англ. — М.: Изд. Дом «Вильяме», 2003. — 1184 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА